Witamy!

W 40. rocznicę zawarcia Porozumień Sierpniowych, zawiązaliśmy stowarzyszenie „Samorządy dla Polski”.

4 czerwca 2019 r. był dla nas nie tylko okazją do świętowania 30. rocznicy pierwszych, częściowo wolnych wyborów do Sejmu i Senatu. W trakcie debaty w Filharmonii Bałtyckiej zaprezentowanych zostało 21 Postulatów Samorządowych – nasza wizja roli „małych Ojczyzn“ we współczesnej Polsce, oparta o 30 lat doświadczeń w odrodzonym samorządzie terytorialnym oraz 15 lat członkostwa w Unii Europejskiej. Pod tym swoistym manifestem Polski samorządnej podpisało się ponad stu samorządowców, zgromadzonych wówczas w Gdańsku.

Po niewiele ponad roku ponownie spotkaliśmy się w Gdańsku, by w Europejskim Centrum Solidarności uczcić 40. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych – jednego z najdonioślejszych wydarzeń we współczesnej historii nie tylko Polski, ale Europy. Sierpniowy strajk, podpisanie Porozumień i narodziny „Solidarności“ po 9 latach zaowocowały rozpadem Bloku Wschodniego i demokratycznymi przemianami w całym regionie – również w Polsce. Świadomie postanowiliśmy nawiązać do tego dziedzictwa: najpierw tworząc 21 Postulatów Samorządowych, a następnie zawiązując nową inicjatywę – stowarzyszenie Tak! Samorządy dla Polski.


Dodaj komentarz