O nas

Niezależni, Samorządni

Stowarzyszenie „Samorządy dla Polski” powołaliśmy w nieprzypadkowym momencie – 31 sierpnia 2020 r. w Gdańsku, w 40. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Idea samorządności była wszak jednym z najistotniejszych haseł Sierpnia.

Sukces opozycji demokratycznej w wyborach 4 czerwca 1989 roku otworzył drogę do realizacji tego sierpniowego postulatu – odrodzenia się w Polsce samorządu terytorialnego z prawdziwego zdarzenia.

Punktem wyjścia było dla nas podpisanie 21 Postulatów Samorządowych w rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów do Sejmu i Senatu. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcą podejmowania decyzji w dzielnicy i sołectwie, a nie na szczeblu komitetu centralnego, którzy chcą dialogu zamiast konfliktu.

Jesteśmy w całej Polsce

Stawiamy sobie ambitne zadanie stworzenia swego rodzaju platformy dialogu i wymiany doświadczeń dla samorządowców, niezależnie od szczebla i wielkości ich wspólnoty lokalnej. Spotykając się z szerokim gronem samorządowców na różnych forach, czujemy ogromną potrzebę komunikacji w naszym środowisku.

Edukacja, ochrona środowiska, finanse, pozycja ustrojowa samorządu w Polsce – te tematy są dla nas wspólne, niezależnie czy reprezentujemy małą wiejską gminę, czy wojewódzką aglomerację. Chcemy docierać wszędzie tam, gdzie jest szansa na zasygnalizowanie spraw ważnych dla nas i naszych mieszkańców.

Samorządna Rzeczpospolita

Jednym z impulsów, które skłoniły nas do zawiązania „Samorządów dla Polski” były gdańskie obchody 30. rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 r. W trakcie debaty „Samorządna Rzeczpospolita”, w obecności setek przedstawicieli wszystkich szczebli władz lokalnych przedstawiliśmy 21 Tez Samorządowych – nasze współczesne nawiązanie do dziedzictwa 21 Postulatów z sierpnia 1980 roku, a przede wszystkim punkt wyjścia do dalszych rozmów.

Nowe 21 Postulatów na XXI wiek

W gronie samorządowców, którzy stali się zalążkiem obecnego stowarzyszenia odbyliśmy wcześniej szereg spotkań i konsultacji w całej Polsce, w zróżnicowanych środowiskach. Naszym celem było ustalenie, w jakiej kondycji jest dzisiaj polski samorząd terytorialny i jakie stoją przed nim wyzwania. Przede wszystkim zaś chcieliśmy dowiedzieć się, jak odbierane jest 21 Tez Samorządowych.

Wnioski z tej pracy przyniosły publikację 21 Postulatów Samorządowych, które są wskazówką dla naszych dalszych działań; z ich tekstem możesz zapoznać się w zakładce Media.

Jaka będzie przyszłość samorządów?

Dla wielu Polaków to przede wszystkim samorząd jest miejscem, gdzie stykają się z aparatem państwa: rejestrując pojazd, zawierając ślub przed urzędnikiem stanu cywilnego, czy zgłaszając swój pomysł do budżetu partycypacyjnego. Samorząd to państwo w mikroskali, działające najbliżej potrzeb mieszkańców.

Niestety, od kilku lat obserwujemy niebezpieczny trend deprecjonowania pozycji samorządu terytorialnego w Polsce. Nie chodzi wyłącznie o kwestie ustrojowe, jak próba wprowadzenia „wstecznej dwukadencyjności”; największym zagrożeniem dla stabliności wspólnot lokalnych jest ustawiczne zmniejszanie dochodów własnych samorządów. A mniej pieniędzy oznacza mniej inwestycji w naszym bezpośrednim otoczeniu.