Samorządowy Okrągły Stół – program i rejestracja

Prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk zaprasza na otwarte spotkanie Samorządowego Okrągłego Stołu z udziałem publiczności 9 maja 2022 r. do Hali Stulecia.

Celem spotkania jest m.in. wypracowanie modelu długotrwałego wsparcia systemowego dla uchodźców. Samorządowy Okrągły Stół to inicjatywa Ruchu Samorządowego – TAK! dla Polski, realizowana w partnerstwie z reprezentantami strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w tym Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Gmin Wiejskich, Związku Powiatów Polskich i Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych oraz zaproszonymi przedstawicielstwami Ukrainy i Komisji Europejskiej.

Szanowni Państwo!

Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek zdajemy egzamin z naszej solidarności. Patrząc na postawę Polek i Polaków, widzę, że nie uchylamy się od niego, więcej – zdajemy ten test z człowieczeństwa celująco. Bardzo za to dziękuję. Jednak przed nami nie pomocowy sprint, a bardzo długi marsz, do którego musimy być przygotowani.

W Polsce mieszka już ponad 3,1 mln Ukraińców (stan na 01.04.2022 r., dane z raportu Miejska gościnność: wielki wzrost, wyzwania i szanse, przygotowanego przez Centrum Analiz i Badań Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza). To dwa razy więcej niż przed wojną (stan na 01.02.2022 r., tamże). Ta liczba wciąż rośnie. Większość przybyszów z Ukrainy wybrała jako swój polski dom obszary metropolitalne dwunastu miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich. Ponad połowa (ponad 1,3 mln) – stolice tych regionów.

Dużą część wysiłku związanego z przyjmowaniem oraz instytucjonalną pomocą dla uchodźców wzięły na siebie samorządy lokalne i organizacje pozarządowe. Aktywnie wspierają ich w tym przedsiębiorcy i środowiska akademickie. Samorządy są też w stałym kontakcie i współpracy z administracją rządową.

To, co z całą pewnością można stwierdzić po dwóch miesiącach od wybuchu wojny, to fakt, że napływ uchodźców ujawnił stan naszego Państwa. Zarówno nasze mocne strony, umiejętność samoorganizacji i silny odruch bezwarunkowej solidarności, jak i liczne słabości, szczególnie te instytucjonalne. I o tych wyzwaniach chcemy rozmawiać.

Świadomy potrzeb uchodźców z Ukrainy – głównie kobiet i dzieci – którzy zostali zmuszeni do tego, by współtworzyć nasze lokalne wspólnoty przynajmniej przez kilka najbliższych lat, zapraszam na otwarte spotkanie Wrocławskiego Okrągłego Stołu w Hali Stulecia we Wrocławiu. Inicjatorem spotkania są samorządowcy – wójtowie, burmistrzowie i prezydenci – z Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski.

Wspólnie z partnerami ukraińskimi, przedstawicielami administracji centralnej, stroną społeczną i zaproszonymi ekspertami dyskutować będziemy o potrzebie systemowego oraz długotrwałego wsparcia. Chcemy razem wypracować modele dobrych praktyk, a także przedstawić propozycje koniecznych zmian w przepisach prawa, które pozwolą odpowiedzieć na wyzwania, z jakimi mierzymy się i będziemy się mierzyć w najbliższych miesiącach oraz latach.

Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia

 

SAMORZĄDOWY OKRĄGŁY STÓŁ

SAMORZĄD – RZĄD – ORGANIZACJE POZARZĄDOWE– UKRAINA – BIZNES – NAUKA

PROGRAM RAMOWY

 

Otwarte spotkanie 9 maja Wrocławskiego Okrągłego Stołu z udziałem publiczności w Hali Stulecia:

 • 11.00-11.10 – Otwarcie wydarzenia przez Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka
 • 11.10-11.30 – Wystąpienia przedstawicieli Ukrainy, zaproszonych gości oraz partnerów wydarzenia
 • 11.30-11.50 – Sytuacja uchodźcza i pomoc lokalna – informacja samorządów
 • 11.50-12.10 – Systemowa pomoc Ukrainie i kwestia integracji społecznej – informacja organizacji pozarządowych
 • 12.15-14.30 – Obrady Wrocławskiego Okrągłego Stołu: podsumowanie prac roboczych w podstolikach, dyskusja, zgłaszanie postulatów i wniosków do dalszych prac, uzgodnienia głównych tez do „białej księgi” (materiał końcowy), prezentacja finału prac.

Sesje stolikowe odbędą się 8 maja z udziałem zaproszonych reprezentantów – m.in. strony ukraińskiej, samorządu, władz publicznych, strony społecznej, przedstawicieli świata nauki i biznesu (rynek pracy). Dyskusja i praca w kilkunastoosobowych składach stolikowych przebiegać będzie wokół tematów:

  • integracja społeczna i działania obywatelskie,
  • rynek pracy, gospodarka i ekonomia społeczna,
  • mieszkalnictwo,
  • edukacja i nauka,
  • finanse, podział zadań i legislacja,
  • bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo,
  • ochrona zdrowia i pomoc społeczna,
  • wsparcie Ukrainy, sieciowanie i współpraca europejska.
 • 14.45 – Konferencja prasowa.

REJSTRACJA:

https://forms.gle/xS31isUBn5eWLp4P8

Zaproszenie i program (do pobrania)

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: samorzadowy.okraglystol.ua@um.wroc.pl

Możliwość rezerwacji noclegów w hotelach: Korona, Wyndham, HP Park Plaza.

Z każdego hotelu zapewniony będzie transport na miejsce wydarzenia.