Samorządowy Okrągły Stół – Pomoc Ukrainie już wkrótce

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, Ruch Samorządowy Tak Dla Polski, Unia Metropolii PolskichZwiązek Miast PolskichZwiązek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej zapraszają na wyjątkowe wydarzenie, które odbędzie się na początku maja we Wrocławiu. 

Od kilku tygodni samorządowcy „Ruchu Samorządowego Tak! dla Polski” mówią, że bez okrągłego stołu z udziałem rządu, samorządów, NGO-sów oraz wyspecjalizowanych organizacji międzynarodowych nie da się opanować w cywilizowany sposób kryzysu uchodźczego. Okrągły Stół to punkt wyjścia dla systemowych rozwiązań polityki migracyjnej dotyczącej wszystkich uchodźców.

Integracja społeczna, edukacja, rynek pracy, mieszkalnictwo, legislacja to tylko niektóre z tematów, które poruszone zostaną podczas spotkania w Hali Stulecia, na które już teraz zapraszamy!

Wydarzenie składać się będzie z dwóch etapów:
  • 8 maja – spotkania robocze w grupach podstolikowych, dotyczące edukacji, zdrowia, rynku pracy, mieszkalnictwa, integracji społecznej i bezpieczeństwa;
  • 9 maja – Okrągły Stół z udziałem Samorządów, przedstawicieli Rządu, Organizacji Pozarządowych, strony Ukraińskiej i Komisji Europejskiej.

Więcej informacji wkrótce.