31 dni wojny w Ukrainie – raport

Od ponad miesiąca trwa rosyjska agresja wymierzona w Ukrainę. Podsumowaliśmy ten czas z perspektywy wyzwań, jakie stawia przed nami napływ milionów uchodźców z terytorium naszego sąsiada.

Podczas konferencji prasowej samorządowcy podsumowali ostatni miesiąc wsparcia dla uchodźców płynącego od samorządów, ngo i mieszkańców oraz przedstawili postulaty, które usprawnią organizowanie pomocy w Polsce dla obywateli ze wschodniej granicy. – Apelujemy do rządu o stworzenie systemu dobrowolnej relokacji uchodźców oraz organizację okrągłego stołu z udziałem rządu, organizacji międzynarodowych, samorządów, ngo, żeby wspólnie wypracować strategię. Czas improwizacji się skończył. – mówił Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, przewodniczący Rady Politycznej Ruchu Samorządowego TAK Polski.

Sytuacja, w jakiej znalazło się nasze państwo jest bezprecedensowa. Według najostrożniejszych szacunków, od dnia rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, polską granicę przekroczyły ponad dwa miliony uchodźców – przede wszystkim kobiet, dzieci i osób starszych. Bardzo prawodopodobne, że ta liczba w rzeczywistości sięga już trzech milionów. Od końca II Wojny Światowej na terytorium Europy w tak krótkim czasie nie miały miejsca tak wielkie ruchy ludności. Przykładowo, w trakcie kryzysu migracyjnego z lat 2014-2015, do Europy napłynęło ok. 1,5 miliona uchodźców w wielokrotnie dłuższym czasie. Opisywany w raporcie, krytyczny okres między 24 lutego a 27 marca to przede wszystkim czas niespotykanego, oddolnego zrywu milionów Polek i Polaków. Codzienna organizacja transportu, schronienia, wyżywienia czy odzieży dla kolejnych tysięcy uciekinierów napływających do polskich miejscowości była i nadal jest możliwa dzięki determinacji zwykłych ludzi – pomagających czy to doraźnie, dostarczając jedzenie i odzież, czy stale angażując się w wolontariat w punktach pomocy uchodźcom. System pomocy opierający się na zdecentralizowanym, spontanicznym zrywie nie może jednak funkcjonować bez końca. Nawet w najbardziej optymistycznych scenariuszach rozwoju sytuacji, Polska jako organizacja państwowa musi nastawić się na sprostanie wyzwaniu długofalowej pomocy setkom tysięcy przybyszów z Ukrainy. 

„31 dni wojny w Ukrainie. Raport…” to publikacja przygotowana przez Ruch Samorządowy Tak! Dla Polski we współpracy z partnerami społecznymi. Cel przyświecający raportowi to przybliżenie odpowiedzi na pytanie, jak administracja rządowa, samorządowa i organizacje społeczne powinny współdziałać, by wypracować profesjonalny i powtarzalny model pomocy ludziom, których dotychczasowe życie w ciągu kilku tygodni legło w gruzach.

(Kliknij, by zapoznać się z raportem)