Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski i opozycja demokratyczna jednym głosem o przyszłości Polski samorządowej.

Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski i opozycja demokratyczna jednym głosem o przyszłości Polski samorządowej.

Pod hasłem „Wspólnie dla demokracji, Wspólnie dla samorządności” Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski oraz opozycyjne partie demokratyczne omówiły w Gliwicach program samorządowy dla Polski.

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego 29 maja w Gliwicach Samorządowcy TAK! Dla Polski zaprezentowali Program samorządowy “Polska na TAK!”. Postulaty Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski [KONSULTACJE SAMORZĄDOWE] oparty o zapisane w podpisanej 25 maja 2022 r. w Senacie RP Deklaracji postulatów samorządowych Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski. Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski w maju ubiegłego roku doprowadził do spotkania wszystkich liderów opozycji i podpisania jedynej wspólnej deklaracji – postulatów samorządowych, które jak zadeklarowali liderzy partii politycznych Donald Tusk, Szymon Hołownia, Włodzimierz Czarzasty i Władysław Kosiniak-Kamysz wciągu 365 dni od przejęcia władzy w Polsce, po wygranych przez opozycję wyborach zostaną wprowadzone w życie.

Podczas spotkania w Gliwicach Jacek Karnowski, lider Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski i przedstawiciele partii politycznych Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Michał Kobosko (Polska 20250) i Borys Budka (KO) omówili propozycję postulatów samorządowego TAK! Dla Polski i zapowiedzieli wspólną walkę o samorządną Polskę i jej mieszkańców.

Ruch Samorządowy powstał z troski o mieszkańców, o Polskę samorządową, o Polskę na TAK!  Demokracja musi być oparta tak samo silnie o najmniejsze samorządy, samorządy miejskie i miejsko-wiejskie. To w samorządach widać jak gospodarność mieszkańców, utrzymanie szpitali, dbałość o klimat i czyste powietrze za to, że wspierają tę naturalną zasadę pomocniczości chciałem podziękować wszystkim. Dlatego by utrzymać tę zasadę cały czas rozmawiamy z demokratycznymi partiami opozycyjnymi o Programie Samorządowym “Polska na TAK!”, postulatach Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski – rozpoczął lider Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski Jacek Karnowski.

Po 8 latach rządów PiS państwo wymaga naprawy na wielu polach. Jednym z najważniejszych, bo najbliższych każdemu obywatelowi jest samorząd terytorialny, który od lat jest zwalczany przez rządzących. Polski samorząd ma jasne postulaty i wizję naprawy Polski lokalnej. Zostały one przygotowane z myślą o najważniejszych potrzebach mieszkańców. Jestem przekonany, że zaprezentowane z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego w Gliwicach będą mogły zostać zrealizowane przez partie demokratycznej opozycji. – podkreślał senator Zygmunt Frankiewicz, członek Rady Politycznej Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski i koordynator Paktu Senackiego 2023. 

W Gliwicach Zespół ds. opracowania obszarów programowych TAK! Dla Polski przedstawił poszerzone pomysły na naprawę polskiej szkoły, służby zdrowia, finansowania usług publicznych dla mieszkańców, rozwoju obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich, przeciwdziałaniu kryzysu klimatycznego oraz niezależności samorządu. Swoją propozycję TAK! Dla Polski zawarło w 6 postulatach:

  • Stabilność gospodarcza samorządu  
  • Silny samorząd w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich 
  • Samorządna szkoła
  • Samorząd dla klimatu
  • Samorządowy model ochrony zdrowia  
  • Niezależny samorząd  

– Chcemy zwiększenia roli i znaczenia samorządu w rolnictwie. Tylko i wyłącznie w ten sposób rolnicy mogą mieć faktyczny i bezpośredni wpływ na swoją pracę, działania, przyszłość.  – od tych słów Mirosław Lech, wójt Korycina rozpoczął prezentację postulatu TAK! Dla Polski w zakresie rozwoju gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.   

– Postulujemy, żeby co najmniej 40% środków z Unii Europejskiej trafiało na obszary wiejskie. Powinien powstać Fundusz Rozwoju Polskiej Wsi z odpowiednim budżetem ukierunkowanym na wsparcie budowy niezbędnej infrastruktury technicznej, zapewnienie odpowiedniego poziomu wsparcia i współpracy samorządu w ramach usług publicznych i interwencje w sferę̨ rolniczą.  Należy uruchomić́ natychmiastowe działania i środki przeznaczone na reelektryfikacje rozwiązania związane z zasilaniem w prąd czy gaz polskiej wsi, gdyż rosnące inwestycje w OZE stają się fikcją ze względu na brak mocy przesyłowych starych, prymitywnych, jeszcze komunistycznych sieci przesyłowych – podkreślał Mirosław Lech, członek zarządu Ruchu Samorządowego TAK! dla Polski. 

Obszar zmian w edukacji zaprezentowała Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu: 

– Tylko nowoczesna szkoła, z odpowiednio wynagradzaną i szanowaną kadrą, da uczniom możliwość rozwoju. By stworzyć szkoły, jakich potrzebują i na jakie zasługują nasze dzieci i młodzież, potrzebne są pieniądze. Dlatego tak ważne jest ustawowe określenie wysokości subwencji oświatowej na poziomie minimum 3% PKB w danym roku oraz systemowy, regularny wzrost wynagrodzeń nauczycieli

– Niezbędne jest, by samorządy miały większą autonomię w organizowaniu oświaty, by mogły dostosowywać ją do lokalnych warunków i potrzeb dzieci i rodziców. Większa autonomia nauczycieli to lepsze przygotowanie uczniów do wyzwań współczesnego świata. Do tego niezbędne jest ograniczenie encyklopedycznej podstawy programowej na rzecz kształcenia kompetencji, zajęć rozwijających i wspierających – podkreślała członkini TAK! Dla Polski. 

W obszarze poprawy służby zdrowia TAK! Dla Polski proponuje utworzenie Samor

wym jest w stanie odpowiedzieć na realne potrzeby ich mieszkańców – wyjaśniała wicemarszałek Anna Jedynak.

Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski jako jeden z najpilniejszcyh dzisiaj obszarów wskazuje kryzys klimatyczny i ochronę środowiska. Propozycje rozwiązań samorzadowcy zawarli w postulacie “Samorząd dla klimatu”. 

„Zmiany klimatu to nie wyzwanie, a szansa na zieloną, efektywną energetycznie Polskę. Musimy o to zadbać i zawalczyć, nie można dłużej unikać transformacji energetycznej i adaptacji do zmian klimatu. To nasz obowiązek wobec naszych dzieci, wnuków i przyszłych pokoleń”  – mówiła Hanna Zdanowska, Prezydent Łodzi, szefora łodzkiego regionu Ruch Samorzadowego TAK! Dla Polski.

Podczas wydarzenia samorządowcy TAK! Dla Polski głośno upominali się także o poważne traktowanie potrzeb mieszkańców Polski lokalnej. 

– Blisko 700 miast w Polsce to miasta małe, takie jak Lubliniec, w którym pracuję dla mieszkańców. To mniej więcej tyle, ilu członków liczy Ruch Samorządowy Tak dla Polski. To tu w Lublińcu, to tu w Gliwicach wsłuchujemy się w głos mieszkańców, jesteśmy skuteczni i świetnie zarządzamy gminą. Mamy wiele pomysłów i planów, skonsultowanych z mieszkańcami, ale bez środków własnych gminy i możliwości samodecydowania, idea samorządności mija się z celem. Dlatego oczekujemy od wszystkich polityków w Polsce, że będą traktować samorząd i mieszkańców na serio, jak współobywateli mieszkających w tym kraju. Oczekujemy, że wszystkie ważne dla naszych mieszkańców decyzje rządowe będą z nami konsultowane, a opinie, wszystkich – i małych  i dużych – samorządów będą poważnie brane pod uwagę – mówiła Anna Jończyk Drzymała, wiceburmistrzyni Lublińca, członkini zarządu Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski Śląskie. 

W spotkaniu w Gliwicach udział wzięli prezydenci miast, marszałkowie, burmistrzowie, wójtowie i radni z całej Polski oraz liderzy partii demokratycznej opozycji. 

Spośród członków TAK! Dla Polski w Gliwicach w wydarzeniu uczestniczyli  m. in. Jacek Karnowski, Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza, Artur Kozioł, burmistrz Wieliczki, Elżbieta Radwan burmistrz Wołomina, Mirosław Lech, wójt gminy Korycin, marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski oraz wicemarszałek województwa śląskiego Anna Jedynak. Spotkanie otworzyli gospodarz miasta: Adam Neumann, Zygmunt Frankiewicz, senator RP, były prezydent Gliwic oraz Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca i szef Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski w województwie śląskim.  

Demokratyczną opozycję na wydarzeniu w Gliwicach reprezentowali: Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Michał Kobosko (Polska 20250)Borys Budka (KO).