Apel korporacji samorządowych do Premiera RP

Od kilku lat obserwujemy dramatyczny spadek wpływów dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Budżety większości gmin, miast, powiatów, województw są niezwykle napięte i dochodzi do sytuacji powszechnego deficytu budżetowego. Mieszkańcy miast, gmin, powiatów tylko w roku 2023 w wyniku utraty wpływów z podatku PiT stracili ponad 30 mld PLN. Tymczasem rekompensata przeznaczona z budżetu państw dla wszystkich samorządów w Polsce wynosi 13 mld PLN.

Dlatego jako członkowie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu jesteśmy zmuszeni po raz kolejny stanowczo zaprotestować i wezwać Rząd do natychmiastowego poparcia, a Parlament do jak najszybszego uchwalenia, ustawy naprawczej, która został złożona przez Związek Miast Polskich do Senatu RP (Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw) umożliwiającej objęcie samorządów wpływami z podatku dochodowego płaconego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. –mówi Jacek Karnowski, członek Zarządu Związku Miast Polskich, prezydent Sopotu.

Korporacje samorządowe: Związek Powiatów Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Związek Województw RP reprezentujących samorząd różnego szczebla w Komisji wspólnej Rządu i Samorządu podczas środowego posiedzenia strony rządowej i samorządowej KWRiST przedstawiły pismo kierowane do Premiera RP Mateusza Morawieckiego w sprawie niewykonania przez Premiera oraz wiceministra finansów Sebastiana Skuzy złożonego wielokrotnie samorządowcom zapewnienia w sprawie udziału jst w dochodach z podatku ryczałtowego.

Przypomnijmy, że premier Mateusz Morawiecki na II Kongresie Małych i Średnich Miast w Chełmie zapewnił, że pieniądze zostaną wypłacone wspólnotom lokalnym oraz zapowiedział „przepracowanie z resortem finansów” rozwiązania polegającego na przyznaniu samorządom udziału w podatku ryczałtowym od działalności gospodarczej.

Jednocześnie korporacje samorządowe wzywają rządzących do wypełnienia wszystkich zobowiązań dotyczących naprawy praworządności w Polsce tak, ażebyśmy samorządy, przedsiębiorcy, mieszkańcy mogli uzyskać środki z Krajowego Planu Odbudowy.  

Pismo korporacji samorządowych zostało złożone w Kancelarii Premia RP oraz przekazane podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wiceministrowi finansów Sebastianowi Skuzie.

Plik do pobrania: Apel do Premiera – 21.06.23