Ruch Samorządowy apeluje w sprawie Rudy Śląskiej

Środowisko samorządowe proponuje przyjęcie zwyczaju powołania na stanowisko komisarza pierwszego zastępcy prezydenta/burmistrza/wójta w momencie zaistnienia nadzwyczajnej sytuacji, takiej jak dzisiaj w Rudzie Śląskiej. W Rudzie Śląskiej zarządzanie miastem w związku ze śmiercią pani prezydent Grażyny Dziedzic powinien kontynuować wiceprezydent Krzysztof Mejer.

W poniedziałek, w Sosnowcu, członkowie struktur regionalnych Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski w województwie śląskim, jednoznacznie wypowiedzieli się na temat przyszłości Rudy Śląskiej.

Na rok przed wyborami samorządowymi zmarła prezydent Rudy Śląskiej, Grażyna Dziedzic. – Dla lokalnej społeczności, mieszkańców, to ogromna strata. W tak trudnej chwili konieczne są decyzje, które zapewnią sprawne funkcjonowanie miastu w atmosferze spokoju, a także szacunku – przyznaje Arkadiusz Chęciński, prezes wojewódzkich struktur ruchu samorządowego i prezydent Sosnowca.

– Lokalnym wspólnotom samorządowym, w momencie zaistnienia nadzwyczajnych sytuacji, nie służą polityczne rozgrywki i głośne spory – mówi Jacek Sutryk, wiceprezes ruchu.

Najlepszym rozwiązaniem będzie powołanie na stanowisko komisarza dotychczasowego I zastępcę prezydenta, Krzysztofa Mejera – przyznali jednogłośnie zebrani.

Samorządowcy chcą, aby była to generalna zasada na przyszłość. – Tak było m.in. w Gdańsku, gdzie po tragicznej śmierci Pawła Adamowicza, komisarzem została Aleksandra Dulkiewicz. Takich dobrych zwyczajów i praktyk jest więcej – mówi prezes Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski, Jacek Karnowski, który wraz z prezydentem Wrocławia gościli w poniedziałek w Sosnowcu.

Środowisko samorządowe zaapelowało także do lokalnej społeczności. – Działania władz samorządowych służyły rozwojowi miasta i dążyły do podniesienia komfortu mieszkańców. Wiele inwestycji i projektów wymaga spokojnego dokończenia. Miasto potrzebuje kandydata, który z pasją i zaangażowaniem podejmie samorządowe wyzwania – mówił Marcin Krupa, przewodniczący Rady Regionalnej Stowarzyszenia w województwie oraz prezydent Katowic. W uchwale wezwano wszystkie demokratyczne ugrupowania polityczne, instytucje oraz organizacje z trzeciego sektora, aby zgłosiły i poparły jednego kandydata w wyborach na prezydenta Rudy Śląskiej.

Strukturę regionalną Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski – Śląskie tworzy ponad 100 członków – samorządowców z województwa śląskiego. W zarządzie TAK! Dla Polski – Śląskie zasiadają: Arkadiusz Chęciński, Kazimierz Karolczak, Andrzej Dziuba – Prezydent Tychów, Mariusz Wołosz, Adam Neuman, Piotr Kuczera, Jarosław Klimaszewski, Gabriela StaszkiewiczKrzysztof Matyjaszczyk, Tomasz Szczerba, Mariusz Śpiewak, Anna Jończyk-Drzymała, Mariusz Handel, Bogumił Sobula, Tomasz Sadłoń. Przewodniczącym Rady Regionalnej został Marcin Krupa, prezydent Katowic.