Poznaliśmy zarząd TAK! w Śląskiem

Znamy już cały skład zarządu struktur regionalnych Stowarzyszenia Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski. W nim zasiadają członkowie wielu miasta i gmin województwa śląskiego. Wspólnie będą walczyli, aby głos regionu był jeszcze bardziej słyszalny.

Ruch Samorządy TAK! Dla Polski w województwie śląskim ma już pełny zarząd. W trakcie poniedziałkowych obrad wybrano także Radę Regionalną. Prezesem lokalnych struktur został Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Zarząd struktur Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski Śląskie

Prezes zarządu: Arkadiusz Chęciński (Sosnowiec)
Wiceprezesi: Andrzej Dziuba (Tychy), Piotr Kuczera (Rybnik), Adam Neumann (Gliwice), Mariusz Wołosz (Bytom), Krzysztof Matyjaszczyk (Częstochowa), Jarosław Klimaszewski (Bielsko-Biała).
Członkowie zarządu: Bogumił Sobula (Katowice), Tomasz Sadłoń (Psary), Kazimierz Karolczak (GZM), Mateusz Handel (Mikołów), Gabriela Staszkiewicz (Cieszyn), Anna Jończyk-Drzymała (Lubliniec).
Skarbnik: Mariusz Śpiewok (Gliwice).
Sekretarz generalny: Tomasz Szczerba (Wojkowice).

Rada Regionalna

Przewodniczący: Marcin Krupa
Wiceprzewodniczący: Zygmunt Frankiewicz (senator), Tomasz Pietrzykowski.
Sekretarz: Przemysław Korcz.
Członkowie: Grzegorz Podlejski, Małgorzata Gościniak, Adam Skowronek, Katarzyna Syryjczyk-Słomska, Krzysztof Dudziński, Maciej Kaczyński, Marek Plura, Michał Kaczmarczyk, Mieczysław Kieca, Piotr Spyra, Włodzimierz Kędzia, Zdzisław Banaś, Zygmunt Łukaszczyk, Ryszard Spyra, Bartłomiej Sabat, Krzysztof Mejer, Mirosław Duży, Waldemar Socha, Agnieszka Rupniewska.

Jestem niezwykle dumny, że zostałem wybrany na to stanowisko. Bardzo dziękuję za zaufanie. Od razu bierzemy się do pracy. Już teraz musimy budować struktury oddolnie, ale jednocześnie walczyć o to, aby głos samorządów z województwa był słyszalny. Nie chcemy uprawiać polityki, chcemy walczyć o dobro naszych małych ojczyzn – powiedział po wyborze Arkadiusz Chęciński.

Stowarzyszenie od razu przystąpiło do działania. Na pierwszym posiedzeniu podjęto uchwały dot. wyrażenia poparcia dla przyjęcia dobrej zwyczaju ustanawiania każdorazowo komisarzem wyborczym I zastępcy prezydenta/burmistrza/wójta danej jednostki samorządu, w sytuacji zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych. Członkowie struktur apelowali także, aby wszystkie środowiska wskazały i poparły jednego kandydata w wyborach w Rudzie oraz wystosowano apel do rządzących o zmiany w finansowaniu samorządów. Jak wskazano, brak zmian będzie miał nieodwracalne konsekwencje dla wszystkich Polek i Polaków, niezależnie od tego co robią i gdzie mieszkają.