Okrągły stół w Gdańsku: Jak drożyzna zniszczy wspólnoty lokalne

Z okazji 42. rocznicy Sierpnia ’80 w Gdańsku trwa kilkudniowe Święto Wolności, w ramach którego odbywają się debaty, działania artystyczne i różnego rodzaju wydarzenia symboliczne.

Jednym z elementów są obrady Okrągłego Stołu Samorządowe „Jak drożyzna zniszczy wspólnoty lokalne”. Debata samorządowców, związków zawodowych i pracowników zakładów komunalnych odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności.