Walne zebranie Tak Dla Polski w Sopocie

Ponad 200 samorządowców z całej Polski przyjechało 30 sierpnia do Sopotu. To właśnie tutaj odbyło się walne zebranie członków Ruchu Samorządowego Tak Dla Polski. Oprócz tematów formalnych, spotkanie poświęcone było m.in. prezentacji raportu, który dotyczy samorządu lokalnego i postrzegania „małych ojczyzn” przez mieszkańców oraz finansów samorządów.

Samorządowcy podjęli apel o zwiększenie poziomu finansowania gmin i powiatów. Przecież dochody podatkowe wypracowane przez mieszkańców powinny zostać w jak największym stopniu w ich miejscu zamieszkania, tak by ich „małe ojczyzny” mogły się zmieniać. – Teraz udział gmin w podatku PIT wynosi ok. 38%. Tymczasem w obecnej sytuacji poziom ten powinien zostać zwiększony do ponad 70% – mówili jednym głosem samorządowcy.

Podkreślano, że na obecną sytuację miasta, miasteczka i wsie nie mają wpływu. Nienotowany dotąd poziom inflacji oraz wynikająca z niego drożyzna, w tym drastyczne ceny energii – gazu, prądu, paliw płynnych i stałych są „efektem” zmian, które w systemie podatkowym wprowadził rząd. To natomiast zachwiało dotąd stabilną sytuację samorządów.

Kolejna ważna uchwała powstała w oparciu o sytuację w Rudzie Śląskiej, gdzie 11 września odbędą się wcześniejsze wybory na prezydenta miasta. Jest to związane ze śmiercią śp. Grażyny Dziedzic. Samorządowcy zwracają uwagę, że w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta, burmistrza czy prezydenta przed upływem kadencji, jego zadania przejmuje zastępca, a w gminach, w których powołano więcej niż jednego zastępcę – pierwszy zastępca. Dopiero w przypadku, gdyby nie był powołany zastępca, obowiązki te powinien przejąć wskazany przez premiera komisarz.

Członkowie Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski wysłuchali oraz po raz kolejny wyrazili poparcie dla Krzysztofa Mejera, kandydata w wyborach na prezydenta Rudy Śląskiej. – Krzysztof jest następcą i strażnikiem śp. Grażyny Dziedzic, zmarłej kilka tygodni temu prezydent Rudy Śląskiej. Stoimy razem za Krzysztofem Mejerem, tak jak wcześniej staliśmy za Konradem Fijołkiem, gdy ubiegał się – jak czas pokazał – skutecznie o stanowisko prezydenta Rzeszowa – mówił Jacek Karnowski, prezydent Sopotu i prezes zarządu Tak Dla Polski.

Duże zainteresowanie oraz dyskusję wzbudził raport „Polki i Polacy o samorządności. W poszukiwaniu obywatelskiej opowieści o samorządzie lokalnym” przygotowany przez Fundację Batorego. Zespół badawczy analizował m.in. z czym kojarzą się obywatelom władze samorządowe i jakie cechy odróżniają politykę samorządową od polityki krajowej, czy obywatele widzą historyczną ciągłość władz lokalnych, czy postrzegają samorząd terytorialny w Polsce jako jeden z owoców transformacji systemowej, czy poczucie przywiązania do miejsca zamieszkania, patriotyzm lokalny oraz zakorzenienie w sieciach rodzinnych i sąsiedzkich znajdują odbicie w stosunku do władz samorządowych, a także w jaki sposób obywatele odnoszą się do pomysłów na (re)centralizację – zmniejszenie uprawnień władz lokalnych lub zwiększenie kontroli rządu centralnego nad samorządami.

Raport jest do pobrania na stronie Fundacji Batorego:

https://www.batory.org.pl/publikacja/polki-i-polacy-o-samorzadnosci-w-poszukiwaniu-obywatelskiej-opowiesci-o-samorzadzie-lokalnym/

Fot. Krzysztof Mystkowski/KFP