„Samorządy nie marnują”

Federacja Polskich Banków Żywności, w ramach ogólnopolskiego projektu „Samorządy nie marnują” organizuje 8 listopada konferencję online skierowaną do przedstawicieli wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Patronat nad konferencją objął m.in. Ruch Samorządowy Tak Dla Polski.

Nowy projekt Federacji Polskich Banków Żywności, realizowany od 2 maja 2022 r. do 31 października 2023 r., ma na celu zwiększenie wiedzy samorządów o działaniach w zakresie ograniczenia marnowania żywności oraz wpływu organizacji pozarządowych na tworzenie dokumentów strategicznych na szczeblu lokalnym. Poprzez naszą inicjatywę chcemy wesprzeć podmioty społeczne oraz jednostki samorządowe i zaprezentować im konkretne strategie, upowszechniając tym samym dobre praktyki, sprawdzone w obszarze przeciwdziałania marnotrawstwu żywności.

Link do rejestracji: https://app.evenea.pl/event/samorzady-nie-marnuja/

W ramach projektu #Samorządy Nie Marnują zostaną przeprowadzone między innymi:

  • badanie społeczne gmin miejskich oraz powiatów grodzkich,
  • dwie konferencje online dla przedstawicieli samorządów,
  • kampania skierowana do wszystkich samorządów w Polsce, która będzie dotyczyła zwiększenia roli samorządów w procesach
  • ograniczających marnowanie żywności,
  • prace nad projektami programów ograniczania strat żywności we współpracy z przedstawicielami samorządów,
  • lokalne kampanie edukacyjne Dwa Tygodnie Niemarnowania zrealizowane w 4 miastach w 2023 roku.