„Samorządy dla Polski” przeciwko zmianom w procedurze ws. wykroczeń

Zarząd Stowarzyszenia „Samorządy Dla Polski” wystosował oświadczenie w sprawie projektowanych zmian w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, rażąco naruszających prawa obywateli.

Na stronie internetowej Sejmu opublikowano Druk nr 866 – projekt ustawy radykalnie zmieniający dotychczasowy model zaskarżania mandatów karnych. Nowa regulacja zmienia o 180 stopni dotychczasowy „układ sił” w podstępowaniu odwoławczym: to ukarany ma w ciągu 7 dni złożyć zażalenie do sądu, co nie wstrzyma wykonalności nałożonego mandatu. Fakt, że ciężar udowodnienia swojej niewinności (tzw. odwrócony ciężar dowodu) będzie spoczywał na obywatelu, urąga podstawowym zasadom, jakie powinny obowiązywać w relacji aparatu demokratycznego państwa prawnego z obywatelem.

Założenia projektu ewidentnie zostały przygotowane przez pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości, zgłoszony został jednak przez grupę posłów, co pozwala ominąć m.in. obowiązkowe konsultacje społeczne.

Zarząd Stowarzyszenia „Samorządy dla Polski” przyjął w tej sprawie stanowisko, uważając za niedopuszczalne wprowadzenie przepisów tak jawnie naruszających pryncypia demokratycznego państwa prawnego. Tym bardziej skandaliczne jest wykorzystanie ścieżki poselskiej jako sposobu na ominięcie dyskusji publicznej nad projektem.