Wolni ludzie, wolne sądy, wolna Polska samorządna!

„Samorządy dla Polski” oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” łączą siły we wspólnej akcji.

18 stycznia 2021 r. w porozumieniu ze stowarzyszeniem „Iustita” rozpoczęliśmy kampanię pod hasłem „Wolni ludzie, wolne sądy, wolna Polska samorządna!”. W Gdański, Łodzi, Bydgoszczy, Pucku i w wielu innych polskich miastach pojawiły się afisze nawołujące do przywrócenia do orzekania trójki sędziów: Igora Tuleyi, Pawła Juszczyszyna oraz Beaty Morawiec.

Niemal rok temu upolityczniona Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zawiesiła w orzekaniu sędziego Juszczyszyna; trzy miesiące temu ten los spotkał sędzię Beatę Morawiec, dwa miesięce temu – Igora Tuleyę. Odsunięcie trójki sędziów od sprawowania wymiaru sprawiedliwości to nie tylko represja skierowana przeciwko tym sędziom; oznacza to także konieczność rozpoznania od początku wszystkich prowadzonych przez nich spraw. Takie działanie nie licuje z hasłem uzdrawiania sądownictwa, jakim szermuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Tymczasem przeciętny czas postępowań w polskich sądach wydłużył się o niemal 40%, zaś do samego Trybunału Konstytucyjnego wpłynęło o połowę mniej spraw niż jeszcze w 2015 r.

Niezawisłość sędziów w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz niezależność sądów są fundamentem funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego. Władza wykonawcza chętnie posługuje się zaklęciem „przywracania sprawczości państwu”; w momencie, kiedy sprawczość oznacza naginanie sądownicwa do oczekiwań władzy, oznacza to faktyczny rozkład wymiaru sprawiedliwości i w dalszej perspektywie, całego państwa.

Szczegóły akcji znajdują się na stronie internetowej stowarzyszenia „Iustitia”.