Mocny samorządowy głos w sprawie Sądu Najwyższego i KPO

Mocny samorządowy głos w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Sądu Najwyższego i KPO: – Bez konstytucji, samorządności i transparentności środki z Unii Europejskiej mogą posłużyć budowaniu autorytaryzmu – mówił lider Ruchu Samorządowego TAK! dla Polski Jacek Karnowski.

Samorządowcy z ogromnym zadowoleniem przyjęli informację, że Senat ma zamiar wprowadzić znaczące poprawki do ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 902). W poniedziałek 30 stycznia przedstawiciele Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski zgłoszą postulaty samorządowe na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej Senatu RP, podczas której omawiane są poprawki Senatu do ww. ustawy.

Przed posiedzeniem komisji senackiej obyła się konferencja prasowa Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski i Senatu RP poświęcona postulatom samorządowym do ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym.

Rząd Zjednoczonej Prawicy nie tylko nie przestrzega praworządności. Mamy ogromne obawy, że tak samo nie będzie przestrzegał zasad sprawiedliwego i transparentnego podziału środków z KPO. W Komitecie Monitorującym do spraw planu rozwojowego mamy swojego samorządowego przedstawiciela – prezydenta Ciechanowa – ale ten komitet jest fasadowy! Okazuje się, że jego regulamin przewiduje spotkanie zespołu raz do roku! A członkowie Komitetu nie mają żadnych narzędzi sprawczych. Jedyny decydujący głos ma w tym komitecie przewodniczący, czyli przedstawiciel ministra funduszy i polityki regionalenj. Dlatego dzisiaj jesteśmy w Senacie Rzeczypospolitej, by przedstawić nasze stanowisko i wesprzeć senatorów demokratycznej opozycji w bardzo dobrej decyzji o wprowadzeniu poprawek do ustawy o Sądzie Najwyższym. – podkreślał Jacek Karnowski, szef Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski, prezydent Sopotu.

Mam ze sobą projekt regulaminu Komitetu Monitorującego KPO. Został on przygotowany przez ministra funduszy i polityki regionalnej. Jako członek Komitetu, będąc tam przedstawicielem strony samorządowej, mogę powiedzieć jedno: zaproponowane przez rząd rozwiązania dotyczące zasad działalności Komitetu Monitorującego to kolejny przykład lekceważenia praworządności, obywateli i Unii Europejskiej. Organ, który miał pełnić funkcję nadzorczą i kontrolną nad prawidłowym, transparentnym wydatkowaniem funduszy europejskich ma w rzeczywistości pozorować te czynności. Mówimy tu o fasadowej roli Komitetu Monitorującego, który według pomysłu rządu będzie bezzębnym tworem. – mówił Krzysztof Kosiński prezydent Ciechanowa, członek zarządu Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski.

Rola organizacji pozarządowych, samorządowych, organizacji pracodawców czy związków zawodowych została sprowadzona do samej obecności w Komitecie. Przedstawiciele strony społecznej nie zostali wyposażeni w żadne narzędzia pracy. Podam konkretny przykład. Z mocy ustawy przewodniczącym Komitetu jest przedstawiciel ministra funduszy. A na podstawie tego regulaminu tylko przewodniczący Komitetu może zlecić opracowanie ekspertyz czy analiz na potrzeby pracy Komitetu. Według rządowej propozycji Komitet ma spotykać się co najmniej raz w roku. Podsumowując, można powiedzieć, że ten regulamin jest kolejnym przykładem tego, że rząd chce sięgnąć po fundusze unijne pozorując realizację poszczególnych kamieni milowych. – dodał Krzysztof Kosiński.

W konferencji udział wzięli senatorowie i samorządowcy z Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski, m.in.:

 • Krzysztof Kwiatkowski – przewodniczący Komisji Ustawodawczej, senator,
 • Zygmunt Frankiewicz – przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, senator,
 • Wadim Tyszkiewicz – wiceprzewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, senator,
 • Jacek Karnowski – lider Rchu Samorzadowego TAK! Dla Polski, prezydent Sopotu,
 • Marek Cebula – burmistrz Krosna Odrzańskiego,
 • Gabriela Staszkiewicz – burmistrz Cieszyna,
 • Dorota Zmarzlak – wójt gminy Izabelin,
 • Krzysztof Kosiński – prezydent Ciechanowa,
 • Roman Ciepiela – prezydent Tarnowa,
 • Arkadiusz Chęciński – prezydent Sosnowca,
 • Damian Raczkowski – radny Łodzi,
 • Roman Szełemej – prezydent Wałbrzycha,
 • Elżbieta Anna Polak – marszałek województwa lubuskiego,
 • Artur Kozioł – burmistrz Wieliczki,
 • Jerzy Łużniak – prezydent Jeleniej Góry,
 • Andrzej Nowakowski – prezydent Płocka,
 • Małgorzata Pachecka – wójt gminy Michał,
 • Mirosław Lech – wójt gminy Korycin,
 • Marcin Gołaszewski – przewodniczący Rady Miasta Łódź.

W załączeniu materiał, który został przedstawiony na konferencji:

 1. Stanowisko członka strony samorządowej Komitetu Monitorującego do spraw planu rozwojowego reprezentującego stronę samorządową dot. projektu regulaminu KM KPO.
 2. Tabela uwag do Uchwały nr 1 Komitetu Monitorującego do spraw planu rozwojowego.
 3. PROJEKT 20.01.23, UCHWAŁA NR 1 KOMITETU MONITORUJĄCEGO DO SPRAW PLANU ROZWOJOWEGO w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego do spraw planu rozwojowego.