Ruch TAK! Dla Polski poszerza współpracę

Dolnośląskie oddziały Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski i Koalicji Samorządowej OK. Samorząd postawiły na współpracę. – Osłabianie samorządu to osłabianie państwa. Nie ma na to naszej zgody – mówili zgodnie samorządowcy, którzy zebrali się we wrocławskim stadionie Tarczyński Arena.

Spotykamy się dzisiaj we Wrocławiu, ponieważ wyznajemy te same wartości i zasady. Myślimy w ten sam sposób o Polsce, która powinna być zdecentralizowana, samorządowa, obywatelska, szanująca subsydiarność. Chcemy połączyć swoje siły, dlatego dzisiaj wspólnie podpisujemy porozumienie – mówił podczas briefingu prasowego otwierającego spotkanie gospodarz miejsca Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia i wiceprezes Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski.

Obecny we Wrocławiu prezydent Sopotu – Jacek Karnowski, prezes Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski: To kolejny krok w kierunku łączenia samorządowców przed tegorocznymi wyborami parlamentarnymi. Najważniejszymi dla Polski wyborami po 89 roku. Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski i OK Samorząd musza być spoiwem, by doprowadzić do zwycięstwa demokratycznej opozycji.

Obydwa stowarzyszenia zadeklarowały jednolite stanowisko w zakresie konieczności przywrócenia decentralizacji władzy i subsydiarności, jako podstawowych zasad ustrojowych w Polsce. Domagają się przywrócenia samodzielności i swobody decyzyjnej samorządów w zakresie wykonywania zadań na rzecz mieszkańców. Za kluczowe uznali przywrócenie szacunku i zdrowych relacji we współpracy organów centralnych z samorządowymi.

Trzeba sobie jasno powiedzieć. Mające dziś miejsce osłabianie samorządu, to osłabianie państwa. Nie ma na to naszej zgody. My nie narzekamy, my bijemy na alarm! Dlatego musimy zjednoczyć środowiska samorządowe i zbudować odpowiednią siłę mogącą wywierać presję na posłów – powiedział Tadeusz Czajka, wójt Tarnowa Podgórnego, przewodniczący OK Samorząd.

Na Dolnym Śląsku za trzy priorytetowe obszary obydwa ugrupowania uznały:

  • transport publiczny, w tym likwidację wykluczenia transportowego poprzez budowę zintegrowanego systemu publicznego transportu zbiorowego opartego o kolei i komunikację autobusową;
  • ochronę zdrowia, ze szczególnym naciskiem na zwiększenie dostępności do usług medycznych dla mieszkańców z mniejszych ośrodków. M.in. zaproponowano budowę Dolnośląskiego Systemu Diagnostyki Medycznej w powiatach;
  • ochronę środowiska i tanią, zieloną energię, w tym podjęcie działań powstrzymujących degradację ekologiczną regionu poprzez zatrzymanie procederu przewozu odpadów z innych części Polski, wraz z dokładną kontrolą wszystkich dolnośląskich składowisk.

Cieszy mnie to, że nasz OK Samorząd szuka szerszego porozumienia dla spraw istotnych dla Dolnego Śląska i że robi to z powodzeniem. To ważne, aby w sytuacji zagrożenia dla samorządności jako takiej, nasze środowisko forsowało rozwiązania merytoryczne, istotne dla społeczności lokalnych – powiedział Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, członek zarządu OK Samorząd.

Do kwestii ochrony środowiska nawiązywał Patryk Wild, radny sejmiku wojewódzkiego, szef dolnośląskiego OK Samorząd: – Kwestie ochrony środowiska są w naszym regionie bardzo ważne. Wymagajmy od władz, by zapewnili mieszkańcom sanitarne bezpieczeństwo, ostatnimi laty bywa z tym w naszym regionie różnie. Nie możemy sobie pozwolić na to, by powstawały hałdy śmieci bez żadnej kontroli – argumentował.

Natomiast Patryk Hałaczkiewicz, krajowy koordynator OK Samorząd mówił o wykluczeniu transortowym. – Stać nas na to, zarówno finansowo i organizacyjnie, by znacząco zmniejszyć zjawisko wykluczenia transportowego. Należy przyjmować kolejne linie kolejowe a przede wszystkim doprowadzić do integracji połączeń kolejowych z autobusowymi oraz stworzyć jednolity system informacji pasażerskiej wraz z jednym, wspólnym systemem biletowym – mówi Patryk Hałaczkiewicz, krajowy koordynator OK Samorząd.

Dla naszym mieszkańców, szczególnie tych starszych, mieszkających w mniejszych ośrodkach, szczególnie ważne jest, aby mieć dostęp do medycznej diagnostyki. Ochrona zdrowia w ostatnich latach pokazała, w jak słabej jest kondycji. Nie ma żartów, poprawa jej sytuacji to kwestia zdrowia i życia Dolnoślązaków i Dolnoślązaczek – mówił Krystian Kosztyła, burmistrz Ścinawy, członek zarządu dolnośląskiego OK Samorząd.