Samorządowy Okrągły Stół w Łodzi: kryzys energetyczny

Łódź we współpracy z Ruchem Samorządowym TAK! Dla Polski organizuje w dniach 18-21 listopada „Samorządowy Okrągły Stół. Kryzys energetyczny a samorządy”.

Samorządowy Okrągły Stół to debata wokół systemowych rozwiązań polityki z udziałem samorządów, przedstawicieli uczelni wyższych, biznesu i organizacji pozarządowych, mająca na celu utworzenie platformy wymiany doświadczeń integrującej interes publiczny z biznesem, w przestrzeni merytorycznej wskazanej przez środowisko naukowe. Wymiana opinii ma na celu przygotowanie planu wsparcia samorządowego w walce ze skutkami kryzysu energetycznego oraz położenie nacisku na bezpieczeństwo energetyczne i zrównoważoną transformację w niestabilnych warunkach geopolitycznych i kryzysie energetycznym w Europie.

W wydarzeniu udział weźmie ok. 160 uczestników, w tym 60 prelegentów reprezentujących m.in. samorządy lokalne, środowisko biznesu, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe. Wydarzenie będzie otwarte i bezpłatne dla wszystkich zainteresowanych, będzie też transmitowane online.

Wstępem do właściwego wydarzenia będą dyskusje prowadzone w podstolikach (18.11.2022), w pięciu obszarach tematycznych; te równoległe debaty z udziałem ekspertów będą miały na celu wypracowanie wstępnych rekomendacji, które następnie będą przedstawiane i omawiane podczas Samorządowego Okrągłego Stołu w dniu 21 listopada 2022 r. W założeniu dyskusje w podstolikach będą odbywały się online, wydarzenie główne zaś będzie organizowane na żywo.

Proponowane grupy tematyczne podstolików:

 1. Koszty energii; szybkie oszczędzanie czyli jak zredukować zużycie energii elektrycznej i cieplnej
  proponowani moderatorzy: Forum Energii, Fundacja Stocznia
 2. Dostępne mechanizmy wsparcia finansowego (KPO, ESCO)
  proponowani moderatorzy: Sylwia Słomiak, European City Facility Country Expert; World Bank
 3. Akty prawne, mechanizmy legislacyjne
  proponowani moderatorzy: Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, Client Earth; Kancelaria WKB Lawyers
 4. Bezpieczeństwo energetyczne i strategie przyszłości (OZE)
  proponowani moderatorzy: Forum Energii; Climate Strategies Poland
 5. Dobre praktyki – rekomendacje od samorządów dla samorządów
  proponowani moderatorzy: Polityka Insight, Climate Strategies Poland

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

Rejestracja jest dostępna pod linkiem: https://forms.gle/9wDpgAE3fvDUJVjA6

Do zobaczenia w Łodzi!