Samorządowcy i prezydenci RP Kwaśniewski i Komorowski przekonują opozycję do współpracy w wyborach

Przedstawiciele Ruchu Samorządowego spotkali się dzisiaj z prezydentami RP Aleksandrem Kwaśniewskim oraz z prezydentem Bronisławem Komorowski. Zarówno samorządowcy jaki i prezydenci RP starają się przekonać opozycyjne partie polityczne do współpracy w wyborach parlamentarnych.

Postulat, by opozycja wystartowała na jednej liście wyborczej Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski ogłosił już 15 grudnia 2021 podczas połączenia regionalnych organizacji samorządowych we wspólny Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski.

Po raz pierwszy samorządowcy spotkali przy wspólnym stole liderów partii opozycyjnych – Donalda Tuska (PO), Włodzimierza Czarzastego (Lewica), Władysława Kosiniaka (PSL) i Szymona Hołownię (Polska 2050) 25 maja w Senacie RP. Wtedy właśnie, podpisując z Ruchem wspólną deklarację, partie polityczne zobowiązały się do przeprowadzenia po wygranych wyborach parlamentarnych pełnego procesu legislacyjnego stosownych ustaw realizujących zaproponowanych przez Ruch Samorządowy postulatów wspierających zdolność społeczności lokalnych do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych.

Wśród postulatów samorządowych znalazły się sprawy ważne dla jakości życia mieszkańców Polski lokalnej, m.in.:

  • stabilne budżety wspólnot lokalnych tworzone i zarządzane przez mieszkańców, niezależne od decyzji politycznych na szczeblu krajowym,
  • utworzenie Funduszu Rozwoju Polski Lokalnej, w celu wsparcia terenów wiejskich, demokratyczna i dofinansowana oświata,
  • zielony samorząd i transformacja energetyczna,
  • zdrowie,
  • samo decydowanie wspólnot lokalnych o sobie.

Samorządowcy z TAK! Dla Polski i prezydenci RP Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski widzą wyraźnie zagrożenie, jakim może być kolejne pięć lat rządów obecnej partii rządzącej. Podczas spotkania rozmawiali o kryzysie gospodarczym, wyzwaniach dla mieszkańców Polski lokalnej oraz o tym w jaki sposób rząd próbuje przerzucić na samorządy odpowiedzialności za brak rozsądnej polityki państwa. Zmiana kierunku polityki krajowej to dzisiaj polska racja stanu dla wszystkich Polaków, który chcą uratować swoją ojczyznę przed zapaścią gospodarczą.

– Samorząd to jedyne pewne i najbliższe oparcie dla mieszkańców, także w kwestii wszelkiej opieki, usług komunalnych, jak i zapewnienia bezpieczeństwa i rozwoju. Dlatego samorządność i samorząd powinny być dla polityków tak samo ważne jak dla mieszkańców – mówił na spotkaniu Mirosław Lech, wójt Korycina, członek Zarządu Ruchu samorządowego TAK! Dla Polski.

– Powszechna drożyzna, 17% inflacja, brak jasnych reguł i strategii gospodarczej i niszczenie demokracji lokalnej przez centralizację i odbieranie finansów i kompetencji samorządom, brak pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy to sprawy, które bolą mieszkańców, nasze wspólnoty lokalne. Jedyne co może nas uratować to wygrać wybory, a możemy to zrobić tylko współpracując – tworząc wspólny front sił demokratycznych – podkreśla Jacek Karnowski, lider Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski, prezydent Sopotu.

– Zjednoczenie wszystkich sił w walce o wygraną w wyborach parlamentarnych jest koniecznością. Konsekwentnie przekonujemy liderów politycznych do wspólnych list razem z samorządami. To jedyna szansa na przywrócenie w Polsce normalności. Do jedyna szansa, żeby zapobiec kryzysowi gospodarczemu, który nas czeka. Musimy pamiętać, że nie będzie drugiej szansy – przekonuje Anna Mieczkowska, członkini Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski, prezydent Kołobrzegu.

W tle jest także ustawa procedowana w Sejmie przesuwająca termin wyborów samorządowych z jesieni 2023 r. na kwiecień 2024 r. Pomysł posłów PiS, który w konsekwencji może odzwyczaić mieszkańców od chodzenia na wybory i wpłynie demobilizująco na frekwencję w wyborach samorządowych.

– Wybory samorządowe powinny odbyć się w konstytucyjnym terminie. Wyborcy zdecydowali o swoim wyborze i terminie trwania kadencji samorządowców. Taki wybór został wyrażony udziałem w głosowaniu. Wyznaczanie nowego terminu przez Sejm i wydłużanie kadencji samorządu jest kombinowaniem politycznym. Jako ruch Samorządowy jesteśmy przeciwni zmianie terminu wyborów – komentuje Artur Kozioł, burmistrz Wieliczki, szef regionu małopolskiego Ruchu Samorządowego.

Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski to największa ogólnopolska organizacja zrzeszająca polskich samorządowców ze wszystkich województw. TAK! Dla Polski skupia ponad 550 wójtów, burmistrzów i prezydentów, którzy reprezentują ponad 30 mln mieszkańców polskich miast, miasteczek i metropolii. Założyciele Ruchu Samorządowego reprezentują regionalne organizacje zrzeszające m.in. 5 marszałków województw, 70 prezydentów, 60 burmistrzów i 40 wójtów oraz starostów, radnych.

Stowarzyszenie powołane zostało 15 grudnia 2021 roku w Poznaniu, gdzie pod jednym szyldem zrzeszyli się liderzy siedmiu największych organizacji samorządowych: Tak! Samorządy dla Polski, Ruch Wspólna Polska, Dolny Śląsk Wspólna Sprawa, Wielkopolska – Kierunek Europa, Łączy nas samorząd, Tak dla Opolskiego, Ruch Obrony Polskiej Samorządności.