śląskie

Zarząd

Arkadiusz Chęciński

Prezes zarządu (Sosnowiec)

Andrzej Dziuba

Wiceprezes (Tychy)

Piotr Kuczera

Wiceprezes (Rybnik)

Adam Neumann

Wiceprezes (Gliwice)

Mariusz Wołosz

Wiceprezes (Bytom)

Krzysztof Matyjaszczyk

Wiceprezes (Częstochowa)

Jarosław Klimaszewski

Wiceprezes (Bielsko-Biała)

Bogumił Sobula

Członek zarządu (Katowice)

Tomasz Sadłoń

Członek zarządu (Psary)

Kazimierz Karolczak

Członek zarządu (GZM)

Mateusz Handel

Członek zarządu (Mikołów)

Gabriela Staszkiewicz

Członek zarządu (Cieszyn)

Anna Jończyk-Drzymała

Członek zarządu (Lubliniec)

Mariusz Śpiewok

Skarbnik (Gliwice)

Tomasz Szczerba

Sekretarz generalny (Wojkowice)

Rada Regionalna

Marcin Krupa

Przewodniczący

Przemysław Korcz

Sekretarz

Zygmunt Frankiewicz

Wiceprzewodniczący (senator)

Tomasz Pietrzykowski

Wiceprzewodniczący

Mirosław Duży

Członek

Waldemar Socha

Członek

Agnieszka Rupniewska

Członek

Przemysław Korcz

Sekretarz

Grzegorz Podlejski

Członek

Małgorzata Gościniak

Członek

Adam Skowronek

Członek

Katarzyna Syryjczyk-Słomska

Członek

Krzysztof Dudziński

Członek

Maciej Kaczyński

Członek

Michał Kaczmarczyk

Członek

Mieczysław Kieca

Członek

Piotr Spyra

Członek

Włodzimierz Kędzia

Członek

Zdzisław Banaś

Członek

Zygmunt Łukaszczyk

Członek

Ryszard Spyra

Członek

Bartłomiej Sabat

Członek

Krzysztof Mejer

Członek