podlaskie

Zarząd

Tadeusz Truskolaski

prezes zarządu

Mirosław Lech

wiceprezes zarządu

Adam Musiuk

wiceprezes zarządu

Jacek Brzozowski

sekretarz zarządu

Stefan Nikiciuk

członek zarządu

Marek Nazarko

członek zarządu

Jacek Niedźwiedzki

członek zarządu

Jacek Piorunek

członek zarządu

Rada Regionalna

Łukasz Prokorym

przewodniczący

Jarosław Dworzański

sekretarz

Ksenia Juchimowicz

członek rady

Arkadiusz Studniarek

członek rady

Katarzyna Jamróz

członek rady

Katarzyna Kisielewska

członek rady

Krzysztof Marcinowicz

członek rady

Joanna Misiuk

członek rady

Piotr Serdyński

członek rady

Przemysław Tuchliński

członek rady