łódzkie

Zarząd

Hanna Zdanowska

Prezes

Damian Raczkowski

Wiceprezes

Jacek Lipiński

Członek Zarządu

Hanna Iwaniuk

Członek Zarządu

Grzegorz Ambroziak

Członek Zarządu

Marta Stasiak

Skarbnik

Maciej Riemer

Sekretarz