Wielka lekcja obywatelska

9 listopada o godz. 18.00, tuż przed Świętem Niepodległości, prezydenci, burmistrzowie i wójtowie spotykają się z mieszkańcami swoich miejscowości by rozmawiać o Polsce, demokracji i samorządzie oraz o tym, w czym tkwi siła wspólnot lokalnych. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału Wielkiej Lekcji Obywatelskiej z okazji Święta Niepodległości.

Skąd pomysł na taką akcję? Jako samorządowcy uważamy, że wartość wolności i niepodległości wyraża właśnie samorządność, a jej zwieńczeniem jest prawo mieszkańców do współdecydowania o gminie wiejskiej, miasteczku czy mieście, w którym żyją.

Zapraszamy do spotkania z z mieszkańcami za pomocą mediów społecznościowych i/lub na żywo, a w jego trakcie:

  • Opowiedzmy o fundamentach samorządności,
  • Przypomnijmy, jakie narzędzia każdy mieszkaniec ma do dyspozycji, by jego głos był słyszalny,
  • Porozmawiajmy o budżetach obywatelskich i sołeckich, radach osiedli, pokażemy raport o stanie gminy, zaprosimy do udziału w sesjach rady miasta/gminy,
  • Wyjaśnijmy, jak działa budżet gminy i skąd biorą się pieniądze w mieście czy wsi,
  • Przypomnijmy, czym jest trójpodział władzy i jak działa zasada pomocniczości.

Szczegóły „Narodowej Lekcji o Samorządzie Terytorialnym”, a także materiały edukacyjne i scenariusze znajdziecie na stronie internetowej Forum Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Udział w akcji potwierdziły następujące organizacje: Samorządy dla Polski, Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Związek Powiatów Polskich, Ogólnopolska Koalicja Samorządowa, Stowarzyszenie Wielkopolska – kierunek Europa, Dolny Śląsk Wspólna Sprawa, Łączy nas Samorząd, Ruch Wspólna Polska.