Pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. współpracy międzynarodowej

3
Okręg
18
Na liście

Karol

Przywara

Wiceprezes Portu Lotniczego we Wrocławiu.
Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach Stosunki Międzynarodowe i Dyplomacja Europejska oraz studiów MBA in Community Management na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jest Pełnomocnikiem Prezydenta Wrocławia ds. współpracy międzynarodowej, wcześniej pełnił funkcję doradcy ds. międzynarodowych w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. W latach 2015 – 2020 pełnił funkcję dyrektora wydziału współpracy z zagranicą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Kieruje także Fundacją Kaukaską, realizującą współpracę z państwami Kaukazu Południowego. W 2018 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Batumi.