Burmistrz Miasta I Gminy Wieliczka

13
Okręg
7
Na liście

Artur

Kozioł

Absolwent studiów z zarządzania organizacjami w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie, kształcił się podyplomowo w zakresie administracji europejskiej na kierunku zarządzanie funduszami unijnymi. W 2021 uzyskał stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Pracę doktorską pt. Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego a strefy aktywności gospodarczej na obszarze metropolitalnym Krakowa obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współorganizator konferencji naukowych w Wieliczce: w październiku 2022 roku 21. Międzynarodowej Konferencji z cyklu EKONOMIA – FINANSE – ZARZĄDZANIE (ICEFM2022) pt. „Współczesne wyzwania w polityce gospodarczej, biznesie i zarządzaniu” oraz w czerwcu 2023 roku Międzynarodowej Konferencji „Samorząd 6.0. Rozwój społeczny – Usługi gospodarcze – Nowoczesne finanse”. Autor publikacji: wydanej w 2022 roku opartej o pracę doktorską pozycji „Wpływ Stref Aktywności Gospodarczej na zarządzanie w gminach Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego” oraz wydanej w 2023 roku książki „Brzegi świata. Od wydarzeń ŚDM Kraków 2016 do strefy rozwoju ekonomicznego i społecznego”. Od 2023 roku przewodniczy Międzynarodowej Radzie Naukowej Europejskiego Instytutu Zrównoważonego Rozwoju. W maju 2023 roku Ukraińska Akademia Technologiczna przyznała mu tytuł profesora uczelni w dziedzinie zarządzania społecznego za organizację konferencji naukowych, edukację i współpracę z uczelniami wyższymi. W 2023 r. również za zorganizowanie wsparcia dla uchodźców z Ukrainy oraz utworzenie Centrum Pomocy Ukrainie w Grabiu otrzymał medal „Krzyż wolności”, przyznany przez metropolitę kijowskiego i całej Ukrainy Epifaniusza. Ukończył Polsko-Austriackie Studium Nowoczesnego Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa, a także Polsko-Austriackie Studium Zarządzania w Centrum Doskonalenia Kadr Kierowniczych w Łodzi przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu. Ponadto odbył kursy z zakresu zarządzania projektami, opracowywania dokumentów planistycznych, a także zdał egzamin państwowy na członka Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa. W latach 1994–1998 radny miasta i gminy Wieliczka, przewodniczący Komisji Kultury, Turystyki i Sportu, członek Komisji Praworządności. W latach 1998–2002 – radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. Uczestniczył w negocjacjach w sprawie powstania powiatu wielickiego. Od 2002 do 2006 związany był z Kopalnią Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna – najpierw na stanowisku specjalisty ds. nowych produktów, później kierownika działu planowania i analiz, a od roku 2006 – dyrektora ds. ekonomicznych. Podczas czteroletniej pracy w Kopalni Soli pełnił funkcję kierownika zespołu ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych. W 2006 wybrany na burmistrza miasta i gminy Wieliczka. W wyborach samorządowych 21 listopada 2010 został wybrany na II kadencję, w wyborach 16 listopada 2014 na III kadencję, a w wyborach 21 października 2018 na IV kadencję. W 2019 kandydował do Senatu z ramienia.