Samorządowcy na spotkaniu z Jerzym Buzkiem w UEK

Podczas spotkania Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. Stanisława Mazura z Prezesem Ruchu Samorządowego TAK! dla Polski Jackiem Karnowskim został przekazany projekt ustawy przygotowanej przez Ruch Samorządowy, która określa zmiany w finansach samorządów. Zmiany dotyczą udział samorządów w podatku PIT, CIT i VAT. Wspólne spotkanie rozpocznie konsultacje pomiędzy przedstawicielami świata nauki i samorządów dot. przygotowania zmian ustawowych w finansach publicznych.

Na zakończenie spotkania odbyła się rozmowa z prof. Jerzym Buzkiem – Premierem Rządu RP w latach 1997-2001, przewodniczącym Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, posłem do Parlamentu Europejskiego, który na zaproszenie Rektora gościł dziś na Uniwersytecie Ekonomicznym z wykładem pt. „Kryzys energetyczny: od narodowych egoizmów do solidarności europejskiej”.

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. Stanisław Mazur zaznaczył: „Na uczelni od wielu lat zajmujemy się tematem samorządów. Sam naukowo pracuję nad wypracowaniem działań, które pozwolą poprawić polityki publiczne. Jestem przekonany, że jesteśmy w Polsce w chwili, w której samorządy trzeba wzmocnić. Jednak każda ich reforma powinna dążyć do decentralizacji kraju. Sukces samorządów jest jednym z największych osiągnięć Polski po 1989 roku”.

„To kluczowy moment, w jakim aktualnie znajdują się samorządy – podkreślił Jacek Karnowski – w odniesieniu do przestrzegania praworządności i autonomii wspólnot samorządowych. Wspólnie z prezydentami, burmistrzami i wójtami stajemy w obronie społeczności lokalnych i regionalnych, by zaprotestować przeciwko polityce wprowadzenia centralizacji rządu wobec samorządów. Jak widzimy – nie jest dana raz na zawsze wolność, demokracja, trójpodział władzy i nie jest dany raz na zawsze samorząd, który jest filarem demokratycznego państwa. Nie ma naszej zgody na niszczenie samorządów poprzez psucie i centralizację państwa. Zależy nam na czystych, przejrzystych regulacjach, przestrzeganiu prawa w oparciu o podstawowe źródło, jakim jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Konieczne jest współdziałanie przedstawicieli świata nauki i środowiska samorządowców, wspólne zaangażowanie w obronę polskiej demokracji, powstrzymanie strategii powodujących jej erozję. Odbieranie autonomii i kompetencji wspólnotom samorządowym, to próba dewastacji demokratycznego porządku i podważania zaufania społecznego mieszkańców, którzy wybrali swoich przedstawicieli w wolnych wyborach. Stanie na straży fundamentów demokracji to wspólne wyzwanie i zadanie dla nas.”

Artur Kozioł zaznaczył istotę współpracy w wymiarze ekonomicznym i finansowym: „Wszyscy zabiegamy o to, aby na zadnia nakładane na samorządy i realizowane przez poszczególne miasta i gminy były gwarantowane środki finansowe. Głównym naszym celem jest zapewnienie samorządom stabilności w zakresie dochodów z PIT i CIT – to środki wypracowane przez mieszkańców, które w lwiej części trafiają do budżetu centralnego państwa, a samorządy pozbawiane są gwarancji odpowiednich i adekwatnych do realizowanych zadań funduszy.”

„Jedną z podstawowych zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego jest jego samodzielność. Zgodnie z Konstytucją oraz ustawami samorządowymi – miasta i gminy wykonują w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przysługującą im część zadań publicznych, a samodzielność samorządu jest tu kluczowa. Rozkład stabilnego, niezależnego od decyzji politycznych finansowania uderza w fundamenty samorządności” – dodał Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.

Podczas spotkania Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie reprezentowali: Jego Magnificencja prof. Stanisław Mazur – Rektor UEK, Katarzyna Baran – Koordynator Kolegium Rektorskiego. W rozmowach uczestniczył Wojciech Pelowski – Członek Stowarzyszenia Lepszy Kraków.

Ruch Samorządowy TAK! dla Polski reprezentowali: Jacek Karnowski – Prezydent Sopotu, Prezes Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski, Artur Kozioł – Burmistrz Wieliczki, Agnieszka Szczepaniak – Zastępca Burmistrza Wieliczki, Łukasz Sadkiewicz – przewodniczący małopolskiego oddziału Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski, Maria Klaman – Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski. Ruch Samorządowy Tak Dla Polski Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu Stanisław Mazur Jerzy Buzek Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.