Rozpoczynamy konsultacje programowe!

Program Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski został już zaprezentowany, teraz czas na konsultacje wokół proponowanych tez. Program dla Polskiego samorządu jest szeroki i uniwersalny, bliski każdej i każdemu z nas – niezależnie od tego, czy jesteśmy mieszkańcami dużego miasta, miasteczka czy niewielkiej gminy. Problemy, przed jakimi stoją mieszkańcy i samorządy są tożsame.

Dziś nie mamy wątpliwości, że jedną z najważniejszych reform ostatnich 30 lat transformacji była reforma samorządowa. To nasz ogromny sukces, ale także wielka odpowiedzialność, by dorobku tego nie zaprzepaścić. Dzięki reformie polskie miasta i wsie odzyskały blask a mieszkańcy w końcu mogli decydować o swoich wspólnotach. Niestety, od 7 lat widzimy, jak samorządom odbiera się kolejne kompetencje, ogranicza prawo do samodecydowania. To bardzo niebezpieczny trend, zmierzający do centralizacji, cofający nas do jednego, centralnego decydenta, trend omnipotencji władzy jednej partii. Nie mogliśmy i nie możemy się na to zgodzić. Naszym obowiązkiem jest obrona naszych małych ojczyzn, naszych mieszkanek i mieszkańców.

Dlatego powstał Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski, do którego utworzenia wezwał nas Paweł Adamowicz, zapraszając przed swoją śmiercią na obchody 4 czerwca w Gdańsku. Stworzyliśmy wtedy listę 21 postulatów samorządowych, z których dziś wypracowaliśmy 6 wyznaczających kierunek naszego działania. Jesteśmy dumni z tego, że właśnie te 6 postulatów podpisali liderzy wszystkich partii demokratycznych, zobowiązując się do ich realizacji po wygranych wyborach. Jesteśmy Wam za to bardzo wdzięczni, że chcecie z nami odbudowywać demokrację, odbudowywać Polskę samorządną. Polskę, która jest wierna zasadzie pomocniczości, subsydiarności.
– Jacek Karnowski

Nasze postulaty, znacząco rozwinięte w trakcie konferencji w Gliwicach omówiliśmy wraz z przedstawicielami demokratycznej opozycji. Zależy nam, by nowy, demokratyczny rząd zrealizował postanowienia w przeciągu pierwszych 365 dni rządów. Po zwycięskich wyborach będziemy bacznie czuwać, by owe rozwiązania – dobre dla polskiej samorządności, ale przede wszystkim mieszkanek i mieszkańców gmin i miast – zostały szybko i sprawnie przegłosowane.

Teraz przyszedł czas na konsultacje społeczne. Zależy nam na Waszych opiniach i uwagach – mieszkanek i mieszkańców naszych małych ojczyzn. Dlatego serdecznie zapraszamy każdą i każdego z Was do wyrażenia swojego zdania i podzielenia się przemyśleniami dotyczącymi proponowanych przez nas rozwiązań. Samorząd to Wy – jego mieszkańcy – i to Wasze zdanie jest najważniejsze. Gorąco oczekujemy na odpowiedzi, których można udzielać za pomocą poniższej ankiety. Pytania dotyczą sześciu obszarów tematycznych, istotnych z punktu widzenia wspólnot mieszkańców.