Postulaty programowe Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski oficjalnie zaprezentowane!

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, 29 maja br. w Gliwicach, pod hasłem „Wspólnie dla demokracji, Wspólnie dla samorządności” Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski oraz środowiska opozycji demokratycznej omówiły w program samorządowy dla Polski. Program samorządowy “Polska na TAK!” powstał w oparciu o postulaty wypracowane w podpisanej 25 maja 2022 r. w Senacie RP Deklaracji postulatów samorządowych. Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski w maju ubiegłego roku doprowadził do spotkania wszystkich liderów opozycji i podpisania jedynej wspólnej deklaracji. Liderzy partii politycznych – Donald Tusk, Szymon Hołownia, Włodzimierz Czarzasty i Władysław Kosiniak-Kamysz zadeklarowali, że wciągu 365 dni od przejęcia władzy w Polsce, po wygranych przez opozycję wyborach postulaty te zostaną wprowadzone w życie.

Program samorzadowy_Polska na TAK_2023

Podczas spotkania w Gliwicach, Jacek Karnowski, lider Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski wraz z przedstawicielami partii politycznych, Włodzimierzem Czarzastym (Nowa Lewica), Władysławem Kosiniak-Kamyszem (PSL), Michałem Kobosko (Polska 20250) oraz Borysem Budką (KO) omówili przygotowane propozycje i zapowiedzieli wspólną walkę o samorządną Polskę i jej mieszkańców.

  • Ruch Samorządowy powstał z troski o mieszkańców, o Polskę samorządową, o Polskę na TAK! Demokracja musi być oparta tak samo silnie o najmniejsze samorządy, samorządy miejskie i miejsko-wiejskie. To w samorządach widać jak gospodarność mieszkańców, utrzymanie szpitali, dbałość o klimat i czyste powietrze za to, że wspierają tę naturalną zasadę pomocniczości chciałem podziękować wszystkim. Dlatego by utrzymać tę zasadę cały czas rozmawiamy z demokratycznymi partiami opozycyjnymi o Programie Samorządowym “Polska na TAK!”, postulatach Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski
    Jacek Karnowski

W trakcie wydarzenia Zespół ds. opracowania obszarów programowych TAK! Dla Polski przedstawił poszerzone pomysły na naprawę polskiej szkoły, służby zdrowia, finansowania usług publicznych dla mieszkańców, rozwoju obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich, przeciwdziałaniu kryzysu klimatycznego oraz niezależności samorządu. Swoją propozycję zawarliśmy w 6 postulatach:

W spotkaniu w Gliwicach udział wzięli prezydenci miast, marszałkowie, burmistrzowie, wójtowie i radni z całej Polski oraz liderzy partii demokratycznej opozycji.

Spośród członków TAK! Dla Polski obecni byli m. in. Jacek Karnowski, Jacek Sutryk (prezydent Wrocławia), Tadeusz Truskolaski (prezydent Białegostoku), Maciej Glamowski (prezydent Grudziądza), Artur Kozioł (burmistrz Wieliczki), Elżbieta Radwan (burmistrz Wołomina), Mirosław Lech (wójt gminy Korycin), Jakub Chełstowski (marszałek województwa śląskiego) oraz Anna Jedynak (wicemarszałek województwa śląskiego). Spotkanie otworzyli gospodarz miasta: Adam Neumann, Zygmunt Frankiewicz oraz Arkadiusz Chęciński.