Oświadczenie ws. wysypisk odpadów niebezpiecznych

We wrześniu 2019 roku rząd zmienił ustawę dotyczącą odpadów niebezpiecznych. Zmiana jest niezwykle istotna, bo na samorządy przerzuca odpowiedzialność za posprzątanie bałaganu, przygotowanego i zatwierdzonego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Wiele z samorządów w Polsce, a jest takich blisko pół tysiąca, ma problem z nielegalnymi, niebezpiecznymi wysypiskami, których nie jest w stanie usunąć. Nie tylko z powodów olbrzymich nakładów finansowych, ale również z powodu braku narzędzi prawnych – jak choćby możliwości przejęcia własności terenu. Do niedawna za odpady odpowiadał właściciel terenu, tymczasem do ustawy o gospodarce odpadami 6 września 2019 r. wprowadzono m.in. art. 26a, który zobowiązuje wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do usunięcia odpadów niebezpiecznych, ale nie zapewnia samorządowi środków na ten cel. Mieszkańcy danego miasta, miasteczka czy gminy nie mogą ponosić finansowych konsekwencji przestępczego procederu. Upraszczając to tak jakby, ktoś dzisiaj obarczył samorządy za ściganie przestępstw kryminalnych – mówią jednym głosem samorządowcy skupieni wokół Ruchu Samorządowego Tak Dla Polski!

Co ciekawe rządzący doskonale wiedzieli co robią zmieniając prawo w taki sposób, że gdy nie uda się ustalić właściciela danego terenu wówczas to samorządy, a konkretnie wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast są odpowiedzialni za usunięcie nielegalnych składowisk. Być może Jacek Ozdoba wiceminister Klimatu i Środowiska tego nie wie, albo nie chce wiedzieć, dlatego sugerujemy aby przestał być ozdobą rządu, a wziął się za pracę. Możemy mu ją ułatwić gdyż mamy pakiet rozwiązań systemowych, które właśnie prezentujemy jako Ruch Samorządowy Tak! Dla Polski. To kolejny dowód na to, że wystarczy nam samorządowcom zaufać! – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Pliki do pobrania: