warmińsko-mazurskie

Zarząd

Piotr Grzymowicz

przewodniczący

Józef Maciejewski

Andrzej Szymborski

Jacek Kaczkowski

Mirosław Gornowicz