Liderzy partii opozycyjnych podpisali deklarację współpracy z Ruchem Samorządowym Tak! Dla Polski!

25 maja w Senacie RP liderzy partii opozycyjnych, podpisali deklarację współpracy z Ruchem Samorządowym Tak! Dla Polski i tym samym zobowiązali się wzajemnie do zrealizowania w ciągu roku od zaprzysiężenia nowego rządu po najbliższych wyborach parlamentarnych 6 postulatów samorządowych. Cel? Praworządna i demokratyczna Polska, oparta o europejskie wartości, szanująca godność każdego człowieka, będąca ważnym ogniwem międzynarodowej wspólnoty.

Postulaty koncentrują się wokół:

  1. Stabilne budżety wspólnot lokalnych tworzone i zarządzane przez mieszkańców, niezależne od decyzji politycznych na szczeblu krajowym.
  2. Utworzenie Funduszu Rozwoju Polski Lokalnej, w celu wsparcia terenów wiejskich.
  3. Demokratyczna i dofinansowana oświata.
  4. Zielony samorząd.
  5. Nasze zdrowie.
  6. Wspólnoty o sobie.

Deklaracja poparcia postulatów Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski

Ze strony Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski deklarację podpisał prezes ruchu, Jacek Karnowski oraz Rafał Trzaskowski, przewodniczący Rady Politycznej Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski. Ze strony parlamentarzystów podpisy pod deklaracją złożyli: Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy, Szymon Hołownia, przewodniczący Polska 2050, Władysław Kosiniak-Kamysz, przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego i Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

To dla nas wielki dzień, w którym podejmujemy dla nas bardzo duże zobowiązanie i rozpoczynamy współpracę w odbudowie, tak bliskiej naszemu sercu, demokracji, praworządności, odbudowie Polski samorządowej i obywatelskiej – mówił Jacek Karnowski, prezes Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski. – Ostatnie 30 lat, a szczególnie czas pandemii i pomocy uchodźcom pokazał, że Polska, nie może funkcjonować bez samorządów, bez społeczeństwa obywatelskiego i bez wartości europejskich. Dziś podpisujemy porozumienie z czterema głównymi partiami politycznymi, ale jesteśmy otwarci na to, żeby taką współpracę nawiązać z wszystkimi, dla których ważna jest demokratyczna silna Polska silna samorządem. Dlatego jeszcze raz dziękuję za to, że przepracowaliśmy razem te nasze sześć postulatów samorządowych i wspólnie zobowiązujemy się do realizacji ich w pierwszym roku w nowej kadencji parlamentu, nowego rządu, nowego senatu. Panie, panowie wspólnie, na nowo rozpalamy ogień demokracji w naszej ojczyźnie

Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy podkreślił, iż nie ma Polski bez sprawnych i samodzielnych samorządów. – To mieszkańcy miast, gmin i powiatów najlepiej wiedzą, jak zarządzać swoimi małymi ojczyznami. PiS obierając władzę samorządom, chce tak naprawdę odebrać Polkom i Polakom możliwość decydowania o tym, co dla nich jest najważniejsze.

Wiodącą rolę samorządu podkreślał również Władysław Kosiniak-Kamysz, przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego – Samorządność jest w nas, płynie w naszym krwiobiegu. Jesteśmy formacją, dla której tam wszystko się zaczyna. W klubie parlamentarnym, wszyscy parlamentarzyści Polskiego Stronnictwa Ludowego zaczynali od samorządu. Tym bardziej, jeżeli jesteśmy teraz jeszcze w gronie Koalicji Polskiej bo jest z nami Unia Europejskich Demokratów i Centrum dla Polski i konserwatyści – to jest dla nas podstawa funkcjonowania i życia. Tam wszystko powinno się rozgrywać – podkreślał.

Szymon Hołownia, przewodniczący Polska 2050 mówił natomiast – Bardzo się cieszę, że spotykamy się dzisiaj wokół konkretnych postulatów, wokół konkretnej nadziei, wokół konkretnych pomysłów, które wypracował Ruch Samorządowy Tak! dla Polski, razem z innymi siłami politycznymi, samorządowymi, które pracowały nad tym, żeby te postulaty były jak najlepsze. To jest właśnie ten kierunek, o który chodzi: żebyśmy dzisiaj przekonanie ludzi konkretną nadzieją i zaszczepili w nich konkretną wizję rzeczy, które staną się, kiedy PiS zostanie odsunięty od władzy tak, aby to odsunięcie od władzy stało się możliwe.

Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej mówił podczas wystąpienia podkreślił także rolę miejsca, Senatu RP, w którym deklaracja została podpisana. – Jesteśmy w Senacie, który nie tylko został wygrany przez środowiska, które są dzisiaj tutaj reprezentowane, ale który przez tych kilka lat pokazał, że polska demokracja, przynajmniej tu w tym miejscu, nie jest fasadą. Dzisiejsze spotkanie pokazuje z całą mocą, że wielonurtowy, wielokolorowy, wielopartyjny i wielośrodowiskowy obóz demokratycznej opozycji jest w sprawach fundamentalnych dla ludzi w Polsce i dla Państwa Polskiego o wiele bardziej zjednoczony niż obóz władzy.

Całość wydarzeń rozpoczęło wystąpienie Tomasza Grodzkiego, marszałka Senatu RP, po którym odbyła się debata „Od samorządu do samorządności” którą poprowadził Artur Kozioł, burmistrz Wieliczki. Wzięli w niej udział: senator Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Prezes Związku Miast Polskich, Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy, Magdalena Kołodziejczak, wójt Pruszcza Gdańskiego, Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. W imieniu Ruchu postulaty samorządowe przedstawili Dorota Zamarzlak, wiceprezes Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski, wójt Gminy Izabelin oraz Tadeusz Truskolaski, sekretarz Rady Politycznej Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski, prezydent Białegostoku.