EkoINNOWACJE – transformacji energetycznej porozmawiały w Łodzi

Dostosowanie rzeczywistości społecznej do zmian klimatycznych i przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom w nadchodzących latach – to jedno z najważniejszych zadań nad którymi muszą się pochylić samorządy w najbliższych latach. Właśnie o tym będą debatować przedstawiciele polskich miast w czasie konferencji ekoINNOWACJE, która odbędzie się 26 maja w Łodzi.

EkoINNOWACJE to spotkanie, którego celem jest pobudzenie do wspólnej refleksji w zakresie transformacji ekologicznej. Jej filarem jest zrównoważona polityka energetyczna, osiągana dzięki efektywności energetycznej i korzystaniu z odnawialnych źródeł energii. Takie podejście to klucz do redukcji emisji dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń, a także odejścia od paliw kopalnych.

Formularz rejestracyjny – https://uml.lodz.pl/…/eko-wiedza/wlacz-sie/ekoinnowacje/

Agenda konferencji obejmuje prezentację innowacyjnych rozwiązań w zakresie OZE, wysłuchanie spostrzeżeń przedstawicieli młodego pokolenia odnośnie obecnych priorytetów w zakresie ochrony środowiska, a także podpisanie porozumienia o współpracy między Stowarzyszeniem Program Czysta Polska a Stowarzyszeniem Ruch Samorządowy Tak! Dla Polski, które skupia lokalnych przywódców (zarówno mniejszych jak i większych miast) z całej Polski.

Stowarzyszenie Program Czysta Polska chce apeluje o wspólną troskę o nasz kraj, dbanie o jego środowisko naturalne, powietrze, wodę i przyrodę. Jest to zadanie dla wszystkich, każdy może bowiem na co dzień wpływać na zmniejszenie zanieczyszczeń otoczenia.

Propaguje ono ekologiczne postawy oraz aktywizuje lokalne społeczności do zmiany otoczenia na czyste i zielone. Stawia nie tylko na edukację, ale również integrację mieszkańców i aktywizację młodego pokolenia do zdrowego trybu życia w ekologicznym świecie. Stowarzyszenie chce dać nowy impuls dotychczasowym, ekologicznym działaniom lokalnych samorządów.

Stowarzyszenie Ruch Samorządowy Tak! Dla Polski to organizacja zrzeszająca polskich samorządowców ze wszystkich województw, skupia ponad 300 wójtów, burmistrzów i prezydentów, którzy reprezentują ponad 22 mln mieszkańców polskich miast, miasteczek i metropolii.

Pod jednym szyldem zrzeszyli się liderzy siedmiu największych organizacji samorządowych. Chcą wspólnie stawiać czoła następującym wyzwaniom: naprawa finansowania samorządów, zmiany klimatu, walka o nowoczesną i dobrze finansowaną edukację oraz usprawnienie systemu ochrony zdrowia. W zakresie tematów dotyczących klimatu Stowarzyszenie stawia na skuteczną ochronę środowiska, walkę ze smogiem oraz ochronę krajobrazu i przestrzeni publicznej.

Formularz rejestracyjny – https://uml.lodz.pl/…/eko-wiedza/wlacz-sie/ekoinnowacje/