Biała Księga, rekomendacje Samorządowego Okrągłego Stołu ws. kryzysu uchodźczego trafiły do Senatu

Biała Księga, czyli 222 strony rekomendacji Samorządowego Okrągłego Stołu w sprawie kryzysu uchodźczego dziś trafiła w ręce Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. W imieniu samorządowców dokument przekazał Jacek Karnowski, szef Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski oraz wiceprezydent Wrocławia Sebastian Lorenc i prezeska Forum Migracyjnego Agnieszką Kosowicz.

Samorządowcy zawsze dotrzymują słowa – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, szef Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski. – Zgodnie z tym, co zapowiedzieliśmy podczas Samorządowego Okrągłego Stołu we Wrocławiu, dziś na ręce Marszałka Senatu w postaci Białej Księgi, przekazujemy efekt pracy samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, naukowców, przedsiębiorców, przedstawicieli kościoła, rządu i samych uchodźców. To rekomendacje w sprawie kryzysu uchodźczego wypracowane wspólnie, solidarnie, we wzajemnym zaufaniu.

Wspólnie z prezydentem Sopotu Białą Księgę wręczyli Sebastian Lorenc, wiceprezydent miasta Wrocławia, gospodarza Samorządowego Okrągłego Stołu, radny miejski Jarosław Charlampowicz oraz przedstawicielka organizacji pozarządowych Agnieszka Kosowicz, Forum Migracyjne.

– Przez te ostatnie 4 miesiące nauczyliśmy się bardzo wiele o sytuacji, na którą nikt nie był przygotowany. Czas ten pozwolił nam zastanowić się, jak może wyglądać życie w naszych lokalnych wspólnotach w przyszłości. Potrzebujemy dobrego prawa i pieniędzy krajowych oraz europejskich. O to będziemy wnioskować, prosić i o tym będziemy rozmawiać. To sprawa najwyższej wagi dla większości samorządów w Polsce dzisiaj. Dzisiaj, ta księga jest repetytorium wiedzy na temat stanu faktycznego oraz potrzeb, rozwiązań systemowych na najbliższe lata – podkreśla Sebastian Lorenc, wiceprezydent miasta Wrocławia.

– Odpowiedź na obecną sytuację wymaga współpracy, bez niej stajemy się nieskuteczni. Praca nad Białą Księgą pokazała, kolejny raz, że warto się słuchać. Już w rozmowie samorząd-organizacje pozarządowe-akademia wszyscy dużo się dowiedzieliśmy. Zachęcamy więc rząd do wspólnego szukania rozwiązań. Spraw jest mnóstwo. Reakcja państwa na kryzys jest po prostu lepsza, gdy uwzględnia różne perspektywy. Organizacje pozarządowe mają kilka atutów: na przykład szybkość reagowania albo bezpośredni dostęp do informacji od uchodźców. Chętnie podzielimy się także z rządem wiedzą, która przyda się w lepszym zrozumieniu, co się w Polsce dzieje – podkreśla Agnieszka Kosowicz, prezeska Forum Migracyjnego.

Już ponad dwa lata temu, samorządowcy apelowali do rządu o wprowadzenie rozwiązań systemowych i przygotowanie spójnej, sprawiedliwej dla wszystkich uchodźców polityki migracyjnej. Ten głos nie został jednak wysłuchany i dziś w obliczu tragedii na Ukrainie, to właśnie samorządowcy, będący na pierwszej linii niesienia pomocy, zainicjowali tak symboliczny w historii Polski – kolejny okrągły stół.

– Po tak olbrzymim obywatelskim zrywie, za który dziękuję wszystkim i każdemu z osobna, dziś rozwiązania systemowe i systemowa polityka migracyjna są koniecznością. Jestem przekonany, że Biała Księga jest swoistym przewodnikiem dla stworzenia mądrej polityki. Mam nadzieję, że tak jak powstawała ona ponad podziałami, tak jej zapisy ponad podziałami będą realizowane – dodaje Jacek Karnowski.

– Dziś w Polsce przebywa ponad 3 mln Ukraińców. To, jak przyjmiemy naszych gości, zdefiniuje nas na lata – podkreślają zgodnie wszyscy uczestnicy Samorządowego Okrągłego Stołu we Wrocławiu w dniach 08-09.05.2022 roku.

Zgodnie z zapowiedzią samorządowców Biała Księga zostanie także przekazana Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie, Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz Marszałek Sejmu Elżbiecie Witek. Na razie na prośbę Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski o spotkanie w tej sprawie odpowiedziała Kancelaria Marszałka Senatu oraz Kancelaria Prezydenta RP.