„Samorządy nie marnują”

Federacja Polskich Banków Żywności, w ramach ogólnopolskiego projektu „Samorządy nie marnują” organizuje 8 listopada konferencję online skierowaną do przedstawicieli wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Patronat nad konferencją objął m.in. Ruch Samorządowy Tak Dla Polski.

Nowy projekt Federacji Polskich Banków Żywności, realizowany od 2 maja 2022 r. do 31 października 2023 r., ma na celu zwiększenie wiedzy samorządów o działaniach w zakresie ograniczenia marnowania żywności oraz wpływu organizacji pozarządowych na tworzenie dokumentów strategicznych na szczeblu lokalnym. Poprzez naszą inicjatywę chcemy wesprzeć podmioty społeczne oraz jednostki samorządowe i zaprezentować im konkretne strategie, upowszechniając tym samym dobre praktyki, sprawdzone w obszarze przeciwdziałania marnotrawstwu żywności.

Link do rejestracji: https://app.evenea.pl/event/samorzady-nie-marnuja/

W ramach projektu #Samorządy Nie Marnują zostaną przeprowadzone między innymi:

• badanie społeczne gmin miejskich oraz powiatów grodzkich,

• dwie konferencje online dla przedstawicieli samorządów,

• kampania skierowana do wszystkich samorządów w Polsce, która będzie dotyczyła zwiększenia roli samorządów w procesach

• ograniczających marnowanie żywności,

• prace nad projektami programów ograniczania strat żywności we współpracy z przedstawicielami samorządów,

• lokalne kampanie edukacyjne Dwa Tygodnie Niemarnowania zrealizowane w 4 miastach w 2023 roku.