Samorządowcy w Poznaniu jednym głosem o potrzebie współpracy

Nowy szyld Ruch Samorządowy Tak! Dla Polski zjednoczył liderów i członków siedmiu krajowych stowarzyszeń samorządowców: Tak! Samorządy dla Polski, Ruch Wspólna Polska, Dolny Śląsk Wspólna Sprawa, Wielkopolska – Kierunek Europa, Łączy nas samorząd, Tak dla Opolskiego, Ruch Obrony Polskiej Samorządności. 

 

– Niezależne samorządy są konieczne dla rozwoju naszego kraju. Dzisiaj potrzebujemy wspólnoty współpracy z zachowaniem zasad demokracji i praworządności. Niezbędny jest należyty dialog na linii rząd – samorząd, w formule współpracy i szacunku. Samorządy regionalne powinny być spoiwem samorządów lokalnych oraz horyzontalnie – wszystkich regionów, również regionów europejskich.– podkreślił Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, szef stowarzyszenia Ruch Obrony Polskiej Samorządności.

 

 

– Tylko Polska budowana od dołu, od najbardziej podstawowego fundamentu jakim jest gmina, będzie silnym, niezależnym, bezpiecznym i demokratycznym krajem europejskim – podkreśliła Dorota Zmarzlak, wójt gminy Izabelin. A wójt podlaskiej gminy Korycin, Mirosław Lech, dodał  – W Ruchu Samorządowym głos małych gmin oraz wsi jest słyszany i traktowany poważnie. Tylko działając razem, duże i małe samorządy, mamy szansę na sprawiedliwy i zrównoważony rozwój naszego kraju.

 

fot. M. Rigamonti

Szansa na demokratyczną i bezpieczną Polskę

 

Samorządowcy sprzeciwiają się centralizacji władzy i odbieraniu mieszkańcom kolejnych kompetencji w decydowaniu o najbliższych im sprawach. Chcą wpływać na jakość powstającego prawa i zabezpieczyć lokalne wspólnoty przed tzw. Polskim Ładem, który doprowadzi do destrukcji samorządów.

– Nie ma wolności bez samorządności! Ostatnie lata to dramatyczne ograniczanie działalności samorządów i odbieranie przez rząd wypracowanych w naszych gminach pieniędzy. Pozbawianie nas funduszy i ograniczanie budżetów musi wpłynąć na jakość miejskich usług – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Według oficjalnych wyliczeń ministerstwa finansów samorządy stracą w wyniku tzw. Polskiego Ładu blisko 150 mld zł w ciągu dekady.

– W ciągu ostatnich trzech lat wielokrotnie pokazaliśmy, że razem możemy więcej, choćby zatrzymując wspólnie szaleństwo wyborów kopertowych, do których dążył PiS – powiedział Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania – Teraz połączenie środowisk samorządowych pomoże odbić Polskę z rąk polityków, którzy nasz kraj prowadzą w kierunku przepaści.

 

Prezydenci, wójtowie i burmistrzowie podkreślają, że celem zjednoczenia jest wygrana sił demokratycznych w kolejnych wyborach.

– Chcemy, aby silny głos samorządu był spoiwem demokratycznych sił w Polsce. Reprezentujemy miliony mieszkańców, a złe prawo tworzone w Sejmie wpływa negatywnie na nasze lokalne wspólnoty. Czas na Ruch Samorządowy, który powstrzyma destrukcję Polski. Prowadzimy dialog z siłami prodemokratycznymi, by doprowadzić do zwycięstwa demokratycznego państwa prawa. Dzisiejsze spotkanie to wielki dzień Polski Samorządnej. Samorządowcy potrafią się jednoczyć, potrafią pracować dla swoich mieszkańców! Wierzę, że dzięki mobilizacji samorządowej i wsparciu naszych mieszkańców wróci prawo i … uczciwość – podkreślił Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, prezes stowarzyszenia.

 

Polska silna siłą samorządów

 

Członkowie „Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski” zaznaczają, że nowa organizacja to projekt nie „przeciw”, a „za” – demokracją, rozwojem, poprawą życia mieszkańców, państwem prawa. Nowa organizacja jest otwarta na nowych członków, bo – jak zauważył Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia – komunikacja miejska, szkoły, parki i chodniki nie mają barw partyjnych i służą każdemu niezależnie od prezentowanych poglądów.

– Przyświeca nam wizja pozytywna. Tą wizją jest Rzeczpospolita Samorządna. To o niej myśleliśmy, gdy w Gdańsku, w 2019 roku, podpisywaliśmy się pod 21 tezami. To wizja państwa administracyjnie zdecentralizowanego, ale spojonego silną tkanką społeczną. Dbajmy o stały kontakt z ludźmi. O coś, co nazywam „społecznym przytuleniem”. Permanentny dialog społeczny jest kolejną zaporą, która chroni nas przed ekstremizmem i nienawiścią. Powinien być on jedną z głównych zasad przyświecających Rzeczpospolitej Samorządnej – tłumaczył Sutryk.

 

„Nasze środowiska i organizacje samorządowe zobowiązują się do podjęcia szeroko zakrojonej współpracy z pozostałymi podmiotami opozycji demokratycznej o wymiarze ogólnopolskim, zmierzającej do obrony fundamentalnych zasad państwa prawa w Polsce, wywodzących się z Konstytucji RP, a w szczególności zasady pomocniczości, która jest gwarancją niezależnych samorządów, będących trwałym elementem demokratycznej Polski” – czytamy w uchwale przyjętej przez Ruch Samorządowy, którą przedstawił Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

 

– Pokazujemy, że można działać razem, że wspólne cele, jakimi są rozwój miast i wsi, którymi zarządzamy oraz poprawa jakości życia mieszkańców są dla nas najważniejsze. Nie ma znaczenia w jakim regionie Polski mieszkamy, jakie mamy budżety gmin, jakie partie czy ugrupowania reprezentujemy, działamy razem i potrafimy podejmować wspólne decyzje – mówił Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, a Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola, dodał: – Chcemy zmienić styl rządzenia Polską na taki, który w samorządach świetnie się sprawdza, a który na co dzień praktykujemy: blisko ludzi, dla ludzi i z myślą o ludziach.

 

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, który został szefem Rady Programowej nowego stowarzyszenia podkreśla, że wyborach bezpośrednich mieszkańcy powierzyli samorządom troskę o przyszłość swoich lokalnych wspólnot.

– Od lat samorząd mówi jednym głosem we wszystkich ważnych sprawach, które wpływają na poprawę jakości życia naszych mieszkańców. Najwyższy czas, aby ten głos był jeszcze bardziej donośny – mówił Trzaskowski –  Mamy dość niszczenia Polski, demokracji, edukacji oraz samorządu. Jesteśmy silni i mamy zaufanie naszych mieszkańców, dlatego chcemy to zmienić – zaznaczył.

 

„Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski” to obecnie największa organizacja zrzeszająca polskich samorządowców ze wszystkich województw. Założyciele Ruchu Samorządowego reprezentują regionalne organizacje zrzeszające m.in. 5 marszałków województw, 51 prezydentów, 60 burmistrzów i 51 wójtów.