Nie ma wolności bez samorządności

O tym, jak ważna jest współpraca samorządowa wielokrotnie mówił prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Wiedział, jak ogromne znaczenie ma wykorzystanie doświadczeń samorządowców. Często powtarzał, że to właśnie na poziomie wspólnot lokalnych można najszybciej dostrzec wszelkie problemy i wyzwania oraz rozwiązywać je optymalnymi środkami. To Paweł Adamowicz zapraszał samorządowców do Gdańska; to właśnie w Gdańsku, 4 czerwca 2o19 r. rozpoczęliśmy dyskusję o 21 postulatach samorządowych. Od tego czasu współpraca pomiędzy samorządami weszła na wyższy poziom – w najważniejszych sprawach udało nam się skonsolidować głos tego niezwykle zróżnicowanego środowiska. Zajmowaliśmy spójne stanowiska w sprawie edukacji, finansów, czy odmowy przekazania list wyborców przed „wyborami kopertowymi”. Siłę i zaufanie mieszkańców do samorządowców pokazały także ostatnie wybory parlamentarne i prezydenckie. Czas na kolejny krok, bo silny samorząd to silna Polska.

 

Nasze priorytety

Deklaracja członkowska
Dochody adekwatne do zadań
Współpraca

Nasze postulaty

 1. Harmonijny rozwój

  harmonijny rozwój polskich gmin, powiatów i województw w oparciu o sprawną współpracę na linii rząd-samorządy i dobre prawodawstwo, mające na celu zwiększanie dobrobytu obywateli i wspólnot lokalnych.

 2. Propagowanie idei samorządności

  idea decentralizacji jako emanacja Polski "małych ojczyzn" - wspólnot lokalnych, elastycznych w funkcjonowaniu, bliskich problemom swoim mieszkańców, dająca im poczucie rzeczywistego wpływu na swoje otoczenie.

 3. Współpraca środowisk samorządowych

  zaangażowanie w sprawy wspólne dla wszystkich samorządów, niezależnie od ich szczebla; integrowanie działań obecnie istniejących organizacji i korporacji samorządowych.

 4. Urzeczywistnienie zapisów konstytucji

  przestrzeganie zapisów Konstytucji RP zapewniającej decentralizację władzy publicznej; urzeczywistnienie art. 70 i 167 Konstytucji RP, dotyczących zapewnienia przez państwo samorządom udziału w dochodach publicznych odpowiedniego do przypadających im zadań oraz odpowiednich środków prawnych, finansowych i organizacyjnych potrzebnych do realizacji celów związanych z edukacją powszechną.

 5. Wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego

  działalność edukacyjna, skierowana na aktywizację społeczną mieszkańców-obywateli